Har glemt?: Leder i Fagforbundet i Drammen kommune Elisabeth Arntsen og gruppeleder for Ap i bystyret, Eivind Knudsen, reagerer sterkt på Jon Helgheims (Frp) utspill om kvinners og menns biologiske forskjeller i arbeidslyst. I sine verv i Drammen har han sett uønsket deltid blant kvinner med egne øyne, sier de. FOTO: KATRINE STRØM

–Brøkene viser hvor kort vi har kommet

Åtte prosents stilling og tre kommuner som arbeidsgiver for å få jobbe nok. Jon Helgheim (Frp) burde bidra til arbeidet for heltidskultur, men fronter i stedet et steinaldersyn på kvinner som arbeidskraft, mener Fagforbundet og Ap.

– Jon Helgheim vet hvordan situasjonen er i kommunene, og man skulle tro at han vet mye om utfordringene mange kvinnelige arbeidstakere står i: de vil jobbe mer. Han burde holde seg for god til å prate ned damer, slik han gjør i sitt facebookinnlegg, sier leder for Fagforbundet i Drammen Elisabeth S. Arntsen og gruppeleder og varaordfører Eivind Knudsen (Ap). Begge har – som Helgheim – lang erfaring fra lokale verv som blant annet viser fram problemstillinger som ufrivillig deltid og i noen miljøer lav yrkesdeltakelse, spesielt for kvinner. Nå ser de behov for å minne Helgheim på årene før stortingsplassen.

– Vi hadde deltidsproblemet oppe i partssammensatt utvalg senest rett før han gikk ut. Da oppleves bildet han nå tegner som rart – det stemmer ikke, sier Arntsen.

Brøk i tre kommuner

Det siste halve året har hun sett minst femti søknader om mer jobb i Drammen kommune. – Senest i går hadde jeg ei som jobbet i tre kommuner: Hun hadde 15 prosent i Drammen, der det er mange om beinet, og tok også vakter i Lier og Oslo.

Kom ikke å si at det er biologisk viktig for kvinner å ikke jobbe! fnyser Elisabeth Arntsen.

Hun mener det er disse kvinnene Helgheim rammer med sitt utspill, for de færreste kan gå ut fra at de er godt gift eller i et forhold der en partner tjener mer. – Ensidige mødre er like opptatt av barna sine som andre, men må jobbe mer for å skaffe mat på bordet. Det er dyrt å bo i Norge, sier Arntsen.

Knudsen er enig: – Dette er slag i ansiktet på deltidsdamene: de har selv skapt denne situasjonen og må selv løse den. Vi i Ap vil heller legge til rette for flere større stillinger – for det er jo langt fra uvanlig at kommunen bruker dem mer enn den prosenten de er ansatt i.

– Noen har ned i åtte prosent stilling, det vet Helgheim veldig godt, sier Arntsen.

– At vi nylig har fått bort kommaene i stillingsbrøker, viser hvor kort vi har kommet, sier Knudsen.

Steinaldersyn

Eivind Knudsen (29) er i etableringsalder og har nylig flyttet sammen med kjæresten. Han sier hans jevnaldrende er menn som selv ønsker å bruke mer tid hjemme med barn, mens hans venninner opplever Helgheims som hersketeknikk og å bli nedvurdert for innsatsen de legger ned.

– Han fronter et steinaldersyn på kvinners arbeidskraft, mener Knudsen, som er usikker på om Frp støtter linja om å sikre heltidskultur – alvorlig for et regjeringsparti som skal holde trykket oppe, sier han. Gjør man ikke det, faller nemlig prosenten igjen, og Fellesforbundet har for lengst reagert på at utviklingen er på vei i feil retning, etter flere år på sporet, sier Arntsen.

– Når man ikke holder trykket oppe går det tilbake. Da sier ledere at de ikke har råd eller «får til» å ansette i fulle hele stillinger, enda det står i arbeidsmiljøloven at de skal etterstrebe det.

I tillegg til deltidsproblematikken har Helgheims hjemby også en tvilsom pallplass i antall barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt, minner Knudsen om.

– I Drammen er vi framover helt avhengig av at flest mulig familier blir toinntektsfamilier. Jeg hører han klage på at for mange innvandrerdamer er hjemme, samtidig som han sier at det er biologisk bestemt og helt greit. Dette er populisme, og har ingenting med virkeligheten å gjøre.

– Leser bare overskrifter

– De burde lese mer enn overskrifter, sier Jon Helgheim. Han understreker at diskusjonen debatten startet med, handlet om kvinner som VELGER å jobbe mer deltid, altså frivillig deltid.

– Linn Wiik i TV2 mener kvinner bør skjerpe seg om de velger å jobbe deltid, jeg mener vi bør respektere kvinners valg. Ufrivillig deltid er noe helt annet, som overhode ikke hører med i denne diskusjonen, det har som ordet tilsier ikke noe med valgfrihet å gjøre. Ufrivillig deltid er en uting som bør bekjempes, men det er en helt annen diskusjon!, sier Helgheim.

Når det gjelder Drammens utfordring med lavinntektsfamilier, der ofte bare én forsørger er i jobb, sier Helgheim:
– Det skal være lik valgfrihet for alle, også innvandrere. Men det er selvsagt en forutsetning at man har økonomi til å velge hvor mye man skal jobbe. Det er helt uakseptabelt å gå på sosialstønad og bevisst velge å jobbe mindre.