Nyheter

Haaning avfeier kritikk om at han snur kappa etter vinden

– Jeg kan ikke stille til valg som ordfører hvis en veldig stor del av befolkningen mener dette er riv ruskende galt. Da kunne man heller latt være å stille til valg.

Ordførerkandidat Fredrik Haaning (H) overrasket mange da han og ni andre toppkandidater på Drammen Høyres liste til kommunevalget snudde og fortalte at de sier nei til bompenger og Buskerudbypakke 2.

Bakgrunnen for at vi gjort dette, er at vi ser at dette vil bli en sak som må behandles av det nye kommunestyret. Det blir enten til høsten eller våren og den nye kommunestyregruppa må avgjøre det, sier Haaning til Dagsavisen Fremtiden.

Han understreker at alle Høyres kandidater som er noenlunde sikre på å komme inn i bystyret i neste valg stiller seg bak ham.

Lista er på 63 navn, og de eneste som sikre på å bli valgt inn er de ti som er forhåndskumulert. Alle de ti har signert, sier han.

Også KrFs gruppeleder Odd Gusrud informerte tirsdag kveld om at partiet har snudd og nå vil stemme mot bypakke og bompenger.

Les også: Mange stiller seg bak Haanings nei til bomring

Informerte ikke gruppeleder eller bystyregruppe

Haaning informerte verken Drammen Høyres gruppeleder Tove Paule eller Høyres nåværende bystyregruppe før pressemeldingen om at partiet snur i bompengesaken ble sendt ut.

Bystyregruppa var ikke kjent med dette i det hele tatt unntatt dem som var med blant de ti som signerte. Det kommer naturligvis reaksjoner på det. Det er misnøye blant enkelte, det vet jeg, sier Paule til Dagsavisen Fremtiden.

Selv er Paule heller ikke glad for å ikke ha blitt informert, men hun understreker at hun ikke ønsker å gi noen videre kommentarer om prosessen på det nåværende tidspunkt.

– Jeg har ingen flere kommentarer til dette før vi har drøftet det i bystyregruppen, sier hun.

Haaning har dette å si om hvorfor verken Paule eller nåværende bystyregruppe ble informert i forveien.

Det vil jeg ikke kommentere. Det har skjedd i samråd med lederen i Drammen Høyre.

–  Hva tenker du om at Paule har gitt uttrykk for at hun er misfornøyd med å ikke bli informert i forkant?

Det vil jeg ikke kommentere.

Les også: Ståle Sørensen krever svar av ordfører om ny finansiering av vedtatte veier

Vil ikke ta stilling til Frps interpellasjon

Samme kveld som Høyres ti kandidater sendte ut pressemeldingen om at de snur om bompenger, sendte Frps gruppeleder inn en interpellasjon som vil tvinge bystyret til å ta stilling til om man skal skrinlegge planene om Buskerudbypakke 2 og bompenger allerede 30. april.

Jeg kan ikke nå i dag svare på om jeg vil støtte hele den interpellasjonen, men jeg vil heller ikke stemme for pakka, sier Haaning om det.

Både MDG og Frp, som har stikk motsatte syn på hvorvidt man bør ha bompenger i Drammen, har fremmet sterk kritikk mot Høyre hvor de har pekt på at man her allerede har brukt masse penger på en prosess som ser ut til å ikke bli noe av.

Det er helt som forventet, sier Haaning til det.

Men det at dere først tar denne beslutningen nå har vel ført til masse ekstra pengebruk?

Det blir bare spekulasjoner. Hva sluttregningen her blir, vet ikke jeg, men Buskerudbyesekretariatet arbeider med mange prosjekter. Utredningsarbeidet som er utført er ikke bortkastet. Mange løsninger skal benyttes videre. Jeg har ingen oversikt over de samlede kostnadene i tilknytning til arbeidet Buskerudbypakke 2 isolert sett, sier Haaning.

MDGs førstekandidat i Drammen Ståle Sørensen ønsker imidlertid å få noe mer håndfast på bordet om dette, og har sendt inn følgende spørsmål til rådmannen:

Kan vi få en oversikt over total pengebruk i forhold til planlegging, utredning og politisk gjennomføring av Buskerudbypakke 2?

Vi ønsker da oversikt over Drammen og Nedre Eikers samlede utgifter både til Buskerudbysamarbeidet generelt, politisk honorering, politisk behandling, utredninger og planlegging.

Kan vi få en oversikt over anslått ressursbruk i årsverk  til denne saken i Drammen kommune?

Les også: - En avtale med staten kommer ikke til å bli tema de neste fire år for disse fire

Får kritikk for å snu kappa etter vinden

Sørensen er ikke snau i sin kritikk av Haanings helomvending.

Jeg må dessverre innrømme liten respekt for politikere som snur kappen etter vinden og søler med fellesskapets penger i kjempestore politiske prosesser som de selv gruser for egen vinning. Politikere som er mer opptatt av ordførerkjedet enn sømmelighet, redelighet, ærlighet og ansvarlighet ovenfor kollegaer. Vinglepettere med ordførerambisjoner  bør geleides pent ut av rådhuset, skriver han i et debattinnlegg som står på trykk i Drammens Tidende.

Haaning svarer selv dette på beskyldningene om at han snur kappa etter vinden:

Det dukker opp ting. En politiker må lytte til gode argumenter og vurdere situasjonen som den er. Vi jobbet i ett år for å få en større andel statlig finansiering av Buskerudbypakke 2 og byvekstavtale, men det ser heller ut til at det blir enda mindre statlig bidrag enn planlagt. Vi kan ikke gå inn i et valg med en pakke på 14,3 milliarder som bare skal betales av noen av bilistene. Når motstanden er så sterk som den er, vil det være meningsløst om vi som politikere ikke tar den innover oss.

–  Jeg kan ikke stille til valg som ordfører hvis en veldig stor del av befolkningen mener dette er riv ruskende galt. Da kunne man heller latt være å stille til valg, sier han.

– Hvor sikker er du på at det faktisk er et flertall av befolkningen som er imot bypakka?

Vi har mange medlemmer i Høyre og store kontaktnett, og det er ikke mange som er positive. Som folkevalgt må du være i stand til å ta innover deg signalene du får. I denne saken signalene massive. Man kan godt kritisere oss for at dette kom for sent, men jeg ser ikke at vi kunne gjort det på noen annen måte, sier han.

Hva slags tilbakemeldinger har du fått på dette?

Det har vært alt mulig. Det har vært mange veldig positive tilbakemeldinger, og så er det mange som tror det bare er valgflesk. Når vi sier dette, går vi ikke inn for dette.

–  Betyr det at det ikke kommer noen ny bypakke etter neste valg?

–  Ja. Det vil være det nye kommunestyret som avgjør, men Høyre sier ikke ja til BBP 2.

Foreslår bompenger på Svelvikveien

Haaning mener det vil være fullt mulig å løse Drammens samferdselsutfordringer også uten Buskerudbypakke 2.

For det første er befolkningsveksten vesentlig lavere enn hva SSB har predikert. Mye tyder på at vi ikke har så dårlig tid som vi trodde vi hadde. Vi har fått signaler om at vi i alle fall kommer til å beholde belønningsmidlene fra staten, slik at vi får nok til at kollektivtilbudet kan opprettholdes. Men det er kanskje ikke helt påkrevd at vi går fra buss hvert tiende minutt fra Konnerud til buss hvert femte minutt, sier han.

Helt bompengefritt skal det imidlertid ikke bli.

Vi har en ekspansiv plan for utvikling av gang- og sykkelvei. Når det gjelder Holmebrua er jeg ganske sikker på at staten kommer til å ta den. Svelvikveien ligger for langt fram i NTP, hvor det er snakk om at den skal tas i 2029. Der vil vi ha bompengefinansiert Svelvikvei. Vi har sagt at vi helst vil ha den påbegynt i løpet av en to-tre-årsperiode, også tar den vel et par år å ferdigstille. Det er forskjell på å starte i 2029 og 2021-22. Strømsåstunnelen er også satt opp i slutten av NTP. Der forutsetter vi at staten må ta på egen kappe eller at den blir bompengefinansiert. Det er tidlig å si noe om. Også må vi se nærmere på hvordan vi løser det med ankomst til Konnerud.

Han understreker at bompenger uansett snart kan være en saga blott.

Vi ser at teknologien går veldig fort. Det betyr ikke at vi veksler inn dette i veiprising, men hele dette bomsystemet vil kunne være ganske avleggs i de kommende årene. Jeg tror man vil måtte tenke seg om hos sentrale myndigheter. De er veldig mange elementer i dette.

Venstre: – Setter vår lit til Arbeiderpartiet

Også fra Venstre, som da hadde representanter i bystyret samarbeidet med Høyre og KrF, kommer det nå kritikk.

Vi er svært overrasket over at verken KrF eller Høyre prioriterte å sette seg inn pakka når de vedtok den, og at motstanden kommer som en overraskelse vitner om en i overkant treg oppfatelsesevne. Det er ikke kommet noe nytt i år, og motstanden i deler av befolkningen har vært stor hele tiden. At de nå, noen måneder før et valg, ombestemmer seg, kan ikke forstås som noe annet enn et valgspill, sier Venstres førstekandidat i Drammen Anders Wengen til Dagsavisen Fremtiden.

Han mener det vil lede til en rekke problemer.

Konsekvensen av å ikke bli med i buskerudpakka nå er for det første at vi får utsatt en lang rekke nødvendig utbyggingsprosjekt. Igjen kan altså Konnerudnedføringen bli utsatt. I tillegg setter det hele kollektivtilbudet i Nedre Buskerud i spill. Blir ikke pakka vedtatt mister vi betydelige belønningsmidler. Frem til nå har Drammen fått over 800 millioner kroner i belønningsmidler. Uten en pakke som sikrer nullvekst mister vi disse pengene. Det er ingen grunn til å tro, som Haaning hevder, at vi får disse uansett, sier han.

Arbeiderpartiet har så langt ikke bestemt seg for hvordan de vil reagere på Høyres snuoperasjon, men Wengen håper de ikke går samme vei som Høyre.

 I Venstre setter vi nå vår lit til at Arbeiderpartiet viser ansvarlighet og står for avtalen en har inngått med de omkringliggende kommunene, sier han.

Les også: Fredrik Haanings Høyre snur om bomring