Spørsmålet om bompenger kan avgjøres i bystyret allerede 30. april

Frp fremmer forslag om at bystyret skrinlegger planene om Buskerudbypakke 2 og bompenger i Drammen.

Gruppeleder i Drammen Frp Ulf Erik Knudsen har smidd raskt etter at Høyres ordførerkandidat Fredrik Haaning tirsdag kveld gikk ut og opplyste om at partiet nå vil snu og gå imot bompenger og Buskerudbypakke 2.

I en interpellasjon sendt inn til ordfører Tore opdal Hansen (H) samme kveld, skriver han:

Stans av planene om Buskerudbypakke2 og tilhørende bompenger.

I den senere tid har vi sett at den folkelige motstand mot planene om bompengering og BBP 2 har vokst. 30.000 underskrifter er hentet inn imotplanene, to nye valglister er etablert som sier de er imot planene og både aviser og sosiale medier er fulle av kritikk av planene.

Den siste utviklingen kom i dag, tirsdag 9. april, da både Høyre og KrF nå indikerer at de er imot bomplanene.

Om dette er korrekt er det ikke lenger flertall i bystyret for BBP2 med tilhørende bomplaner.

Da må dette settes på dagsorden så snart som mulig og arbeidet med alternativer kan starte (slik FrP en rekke ganger har foreslått).

Følgende foreslås:

1. Bystyret skrinlegger planene om BB2 og bompenger i Drammen.

2. Det legges frem sak om hvordan kommunen skal går frem i dialog med staten for å sikre statlig bevilgninger til nødvendige veitiltak. Staten må bære byrden av disse som følge av Drammens posisjon som samferdselsknutepunkt.

LES OGSÅ: Haaning-utspill har stor støtte i Nye Høyre

LES OGSÅ: Snur om bomfinansiering