Mange stiller seg bak Haanings nei til bomring

Selv om gruppeleder Paule ikke var informert, støtter både yngre og godt voksne på Høyres valgliste toppkandidatenes pressemelding om at de snur i synet på ny buskerudbypakke.

– Nå skal vi inn i en ny periode med nye politikere i ny kommune, og jeg synes det er legitimt at vi som står på lista for Høyre i Nye Drammen får si hva vi mener, fastslår Christina Højer Mørkve.

Tirsdag kveld sendte Høyres ordførerkandidat Fredrik Haaning ut den overraskende pressemeldingen, der det konkluderes med at de likevel ikke vil inngå en avtale om en bypakke for Drammensregionen med tilhørende innføring av et bompengeregime. Meldingen var signert de ti øverste kandidatene på valglisten, samt lokallagsleder Egil J. Bye.

Rammer usosialt

25 år gamle Christina Mørkve, som er nummer 17 på valglista, har tross sin unge alder lang fartstid i drammenspolitikken.  Hun kan fortelle at det har blitt jobbet mye innad i partiet, med å endre hvordan Buskerudbypakke2 (BBP2) ville slå ut, men at man ikke har fått det til – før nå.

– Det er ingen hemmelighet at det har vært temmelig massiv motstand mot BBP2, ikke minst fordi vi ser at bompengene ville ha truffet veldig usosialt. Det er mange gode tiltak inkludert i pakken som sådan, men det må finansieres på en måte som gir mening for folk.

– Men vi ser jo i Drammens Tidende at gruppeleder Tove Paule ikke visste hva som var i gjære, og virker veldig misfornøyd med denne «snuoperasjonen». Var dette rett framgangsmåte?

– Jeg legger meg ikke opp i hva slags kommunikasjon det har vært mellom topp 10 på valglisten vår og Tove Paule, men hun stiller uansett ikke til valg. Det er vi som skal leve med dette etter valget – og da synes jeg det er naturlig at de nye folkevalgte gradvis innfører sin politikk, og overtar mer og mer av den politiske kommunikasjonen.

Mer gulrot

Det står i pressemeldingen at Drammen, som en del av Viken, er med på samordningen av kollektivtilbudet i den nye regionen – herunder koblingen mot Ruter. Blir ikke dette problematisk om man trekker seg fra BBP2? I Brakar nevner de jo stadig belønningsmidlene fra staten, som BBP2 ville utløse, som en forutsetning for nysatsinger.

– Kollektivtrafikken er fylkeskommunen og statens ansvar – og via Viken har vi mulighet til å komme med i Rutersamarbeidet. Nå er det heller ikke sånn at belønningsmidlene bortfaller med 100 prosent, de kan fortsatt gjelde for gode kollektivtiltak for eksempel. Hvis hele BBP2 bortfaller må vi naturligvis i nye forhandlinger – både med partene i buskerudbysamarbeidet og med staten – men her tror jeg mer på bruk av gulrot enn pisk. Folk synes for eksempel det er rettferdig å betale for veien de kjører på, men ikke for alt annet. Og flere vil reise kollektivt hvis det blir enkelt nok i forhold til å ta bilen, eksempelvis ved sømløse overganger mellom buss og tog. De færreste ønsker å sitte i bilkø. Jeg er sikker på at vi klarer å bedre både miljøet og kollektivtilbudet uten BBP2, og som kollektivreisende selv håper jeg selvfølgelig på et godt samarbeid med Ruter.

Tror på grønn vekst

Apropos miljøet. I lys av den senere tids skolestreiker, så rimer vel ikke Høyres standpunkt helt med ungdommens kamp for klimaet?

– Som sagt betyr ikke dette at vi ikke skal bedre miljøet i Drammen, men jeg tror også her mer på gulrot enn pisk. Skal vi løse miljøutfordringene er vi helt nødt til å dra lasset sammen, men det avhenger av at tiltakene som igangsettes føles nyttige og rettferdige for folk. Jeg har tro på å vokse oss ut av miljøkrisen, det vil si å verken nedskalere på levestandard eller produksjon, men heller satse på fortsatt vekst – på en grønnere og smartere måte. 

Har mange med seg

Mørkve presiserer at hun ikke uttaler seg for hele Høyres valgliste, man av de hun kjenner godt har hun inntrykk av at de aller fleste stiller seg bak pressemeldingen fra de 10 toppkandidatene.

Dette bekreftes av Freddy Hoffman (59), som er nummer 23 på lista.

– Ut ifra diskusjonene vi har hatt, har jeg inntrykk av at det er mange som har fått nok nå. For min egen del syntes jeg først BBP2 virket som en veldig smart ide, men når vi etter hvert har sett hva vi ender opp med; at vi bare blir sittende med svarteper, har jeg snudd. Her må faktisk staten ta større ansvar for statens egne veier, kommenterer han.