Millionsprekk for fotballhall

Fotballhallen på Åssiden ser ut til å bli 20 millioner kroner dyrere enn det som opprinnelig var planen.

Tirsdag ble Drammen kommunes 1. tertialrapport (for årets fire første måneder) lagt fram. Der kom det fram at kommunen har brukt 37,3 millioner kroner mer på drift enn budsjettert fra 1. januar til 30. april. Samtidig brukte kommunen 54,1 millioner kroner mindre enn budsjettert i 2018.

Alt i alt sier rådmann Trond Julin seg godt fornøyd med kommunens nåværende økonomiske situasjon.

Overførte eiendomsverdier

– Drammen har en sunn og god økonomi som man drar inn i den nye kommunen, sier Julin.

Han understreker at Drammen kommune blant annet har overført over en halv milliard i eiendomsverdier til det nye eiendomsselskapet som skal dekke hele stor-Drammen.

20 millioner ekstra til hall

Flere ting har imidlertid vist seg å bli dyrere enn først planlagt for Drammen kommune. Investeringsrammen for ny fotballhall på Åssiden er nå skrudd opp til 86 millioner kroner – noe som er 20 millioner kroner mer enn først budsjettert.

– Anbudet viste at det ikke er marked for å bygd dette billigere. Det er et presset prismarked, og i tillegg er det en del tekniske forskrifter som må følges opp, forklarer kommunaldirektør for økonomi og næring i Drammen kommune. Paul Røland om det.

Også eldreparken som bygges i Byparken i Drammen har vist seg å bli en større kostnad for kommunen enn først ventet. Rådmannen foreslår der å sette av 2,7 millioner kroner ekstra til parken, slik at den får en samlet prislapp på 4,7 millioner kroner.

Det foreslås også 10 millioner kroner ekstra til å styrke driften av Drammen helsehus, hvorav 3 millioner skal gå til å øke antall sengeplasser på lindrende enhet fra 7 til 13 senger.

Kommunen er ventet å kunne ta ut 94,5 millioner i aksjeutbytte fra sine selskaper i år – 10 millioner mer en budsjettert.