Ap og Høyre - kritisert av alle andre partier

I Drammen bystyre er Frp, MDG, Venstre, SV, Sp, KrF og Bylista i hvert fall skjønt enige om en ting: De misliker veldig sterkt at Høyre og Ap avgjør videre forhandlingsgrunnlag for Buskerudbypakke 2 bak lukkede dører.

- Kort sagt er vi jo nå egentlig tilbake akkurat der vi var. Dette kommer ikke til å bli godt mottatt i aksjonsgruppa, sa Gro Nyhus, leder for Facebook-gruppa «Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser» rett etter bystyremøtet tirsdag kveld.

Og hun var langt fra den eneste som var misfornøyd med utviklingen. Det vanket mye motbør på Høyre og Arbeiderpartiet - og deres enighet om valg av pakkeløsning for den fremtidige Buskerudbypakke 2 (BBP2), under bystyremøtet tirsdag kveld.

Les også: Vil kreve bompenger ved Drammens kommunegrenser

Sjeldent samarbeid

Tidligere samme dag holdt de to partiene, representert ved Tove Paule (H) og Eivind Knudsen (Ap), til manges overraskelse felles pressekonferanse der de forklarte sitt valg av veipakke 4 – som er den desidert dyreste løsningen, med en prislapp på over 14 milliarder kroner. Størst uenighet hadde det etter sigende vært omkring valg av løsning for bompengefinansieringen. De endte med å gå for bommer ved dagens kommunegrenser – men ønsket likevel utredning av hvorvidt mer bynære bommer kan gjøre bilistbetalingen mer likelig fordelt.

Les også: – Det her er et slag i trynet på Nedre Eiker og Svelvik

Når målet er nullvekst

- Dette er å vise fingeren til Nedre Eiker og Svelvik. De som reiser inn til Drammen skal altså betale for alle prosjektene vi ønsker gjennomført inne i byen. Det kan man kalle en elendig start på kommunesamarbeidet, sa  Ståle Sørensen (MDG) – som lanserte en alternativ løsning på vegne av MDG, Venstre, SV og Bylista.

Også KrF støttet opp om dette forslaget, som grovt sett tilsvarer veipakkealternativ 1 – samt ny Svelvikvei. Ifølge faglige råd er dette den grønneste løsningen, særlig på grunn av at Tilfartsvei Vest 2, det vil si firefelts motorvei gjennom Gulskogen, ikke er inkludert. Dette - kombinert med bomløsningen som tilsier bynære bomsnitt, skal gi størst sannsynlighet for måloppnåelse; det vil si nullvekst i privatbilismen.

Les også: – Først og fremst skuffet over Ap

En om gangen

Sp ville på sin side skrinlegge helle BBP2.

- Vi vil rett og slett demontere disse pakkene, og heller ta for oss ett enkeltprosjekt av gangen – med tilhørende finansiering. Det handler da om mer kortvarige og skreddersydde bomløsninger, som tas vekk igjen så snart prosjektet er betalt og ferdigstilt, sa Trine Borge Johansen (Sp), som også var ytterst skeptisk til framstillingen av at kommunen nærmest blir avskåret fra all framtidig støtte fra staten – om man ikke kommer til enighet om en ny bypakkeløsning nå.

- Jeg lurer på hva i all verden Høyre og Ap mener med «bred enighet» - når bystyret knapt har vært så splittet før, tordnet Jon Helgheim.

Han og Frp mener drammenserne må bli hørt om man skal kunne komme fram til en virkelig bred, og ikke minst varig, enighet. Dermed var også deres forslag å avholde en folkeavstemning før man gjør noe vedtak.

Les også: Slakter ny bypakke

Fånyttes

Men naturligvis – ettersom Ap og Høyre til sammen uansett har flertall i Bystyret – falt alle andre forslag mot deres 31 stemmer.

- Jo, de har flyttet bommene utenfor dagens bygrense, men det er også alt. Vi startet jo denne kampen før sammenslåingen med Svelvik og Nedre Eiker var et faktum – så totalt sett er knapt noe forandret. Og det stemmer ikke at alle innbyggere er imot bompenger. Det avhenger naturligvis helt av hva man får igjen for pengene. Her har de ikke tatt høyde for noen av våre innspill – hvorav det viktigste er å få ledet all gjennomgangstrafikken utenom byen. Vi kan ikke fortsette med å ha det slik at vi uansett må kjøre ned til byen først – for å komme ut av byen, konkluderte Gro Nyhus – som fikk flere nye medlemmer til aksjonsgruppa bare i løpet av bystyremøtet.

I dag har gruppen over 14.000 medlemmer - hvorav stadig flere fra Svelvik og Nedre Eiker også. En av dem kommenterte drammenspolitikernes siste trekk vedrørende BBP2 ved å påpeke at det eneste som mangler nå er at man leier inn Olemic Thommessen som prosjektleder.

Les også: Går for dobbel bomring i Drammen