Lars Seg ikke imponere: Drammens vikarierende varaordfører Eivind Knudsen (Ap) FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

Slakter ny bypakke

Høringsfristen på Buskerudbypakke 2 forlenges til 23. februar. Samtidig får de nye forslagene som er lagt fram slakt av Aps Eivind Knudsen.

– Mange av dere har kanskje hørt uttrykket «same shit different wrapping». Dette var bare «same shit, same wrapping», sier leder i Drammen Ap og fungerende varaordfører Eivind Knudsen om de nye forslagene til Buskerudbypakke 2 som nå er lagt fram.

Fredag ble de fire forslagene Buskerudbyen har utarbeidet, på bakgrunn av nye innspill, presentert for ATM-utvalget, som er Buskerudbyens politiske styringsgruppe. Der ble det bestemt at høringsfristen, som opprinnelig var 5. februar utsettes til 23. februar. Dermed blir det mer til å komme med høringsinnspill. Høringsprosessen starter 20. desember.

Fire tiltakspakker

Arbeidet med Buskerudbypakke 2 havarerte tidligere i år, etter mye kritikk, men er nå gjenopptatt for fullt etter folkemøter og muligheter for å komme med innspill. Sekretariatsleder i Buskerudbyen Tor Atle Odberg presenterte fredag fire alternative tiltakspakker som nå skal ut på høring:

Tiltakspakke 1 koster 11,8 milliarder og har hovedfokus på ekstra satsing på kollektivtransport og sykkel.

Tiltakspakke 4 fokuserer mer på tilfartsveier og veiløsninger og koster 14,8 milliarder. Tiltakspakke to og tre er mellomløsninger som er gitt prislapper på henholdsvis 12,3 milliarder og 11,8 milliarder.

Alle pakkene inneholder bompenger, men det er presentert tre alternative bompengesystemer: ett med bynære bommer i Drammen, ett med bynære bommer i Drammen på bruer og ett med bommer på dagens kommunegrenser.

– For likt

Knudsen mener de fire forslagene som er lagt fram er altfor like, og at de i for liten grad tar hensyn til innspill som har kommet inn fra Drammens innbyggere.

– Mange har vært opptatt av å få mer satsing på buss og billigere bussbilletter, og det har de fått. Når det gjelder bomsystemer har vi varianter bare på kommunegrensene, slik aksjonistgruppene har tatt til orde for, og varianter med mer bynære bommer, som har annen effekt på trafikken, svarer leder i sekretariatet for Buskerudbyen, Tor Atle Odberg til Dagsavisen Fremtiden.

Han understreker at det er flere andre endringer i de nye forslagene.

– Det er også nye ting som har kommet inn, blant annet ny Landfalløybru, ny og mye bedre kollektivsatsing, og det blir også et helt nytt kollektivgrep på Gulskogen, sier han.

Han går heller ikke med på kritikken om at pakkene er for like.

– Jeg tenker at det her er bra variasjon. Vi har den veldig grønne pakka med lite veiprosjekter og med mer satsing på kollektivtransport og byutvikling, og vi har den pakka som ligner mest på den vi hadde fra før, bare litt dyrere, med mye veiutbygging, også har vi to pakker som ligger mellom disse to, sier han.

Drammensordfører Tore Opdal Hansen (H) har foreløpig ikke lyst til å synse om de fire alternative tiltakspakkene som er foreslått.

– Jeg ønsker å ta høringsprosessen på alvor. Det blir rikelig med tid til å mene noe etter høringsprosessen, sier ordføreren, som er glad for at høringsfristen ble utsatt.