– Disse unge guttene fortjener fedre som bryr seg

I NRK-serien «18» spiller hun den bekymrede moren til en gutt, som er i ferd med å havne på skråplanet. Etter samtaler med flere unge mener Havva Ince fra Drammen det er på tide å ansvarliggjøre minoritetsfedrene.

– Jeg har hatt flere fortrolige samtaler med flerkulturell ungdom, som en følge av at jeg spiller en deprimert og bekymret mor i denne TV-serien. Det står klart for meg at mange av disse unge guttene savner støttende fedre, som er til stede for dem, forklarer Ince, som står bak innlegget «Du trenger noen som bryr seg, gutten min» i Dagsavisen Fremtiden onsdag.

Hun er høyst uenig i med Frp-politikerne som mener fengsling og elektroniske fotlenker er det som kan få slutt på den siste tidens mange voldsepisoder blant mindreårige, flerkulturelle unge gutter. Ince forteller at mange av disse ungdommene har foreldre som tilhører lukkede miljøer, som prater om det norske storsamfunnet som noe man bør frykte – og i hvert fall ikke kan ha tillit til. Dermed lar heller ikke guttene seg stoppe av dårlig samvittighet.

«18» ANMELDT: «Enda en vellaget TV-produksjon fra NRK P3»

LES OGSÅ: – Foreldrene må ta større ansvar

Trenger rollemodeller

– Jeg er absolutt en kvinneforkjemper, men det er så viktig at vi ikke glemmer de unge guttene. For de trenger også støtte og omsorg, så de blir gode menn når de vokser opp. Hvis de i stedet fiendtliggjøres vil problemet bare vokse, og det vil i hvert fall ikke hjelpe å låse dem inne sammen med mer rutinerte og eldre kriminelle, understreker Ince.

Hun mener mange minoritetsfedre ikke har skjønt at samfunnet har endret seg siden de selv vokste opp, og dermed fortsatt tror de kan overlate hele barneoppdragelsen til kvinnene.  

– Når du har en far som ikke engang kommer hjem etter jobb, og heller sitter på kafé med andre, likesinnede menn til langt på natt, enn å følge opp ungene sine, sier det jo sitt. Jeg mener det er på tide å bevisstgjøre fedrene – og stille krav til dem. For disse ungguttene trenger gode, mannlige rollemodeller.

LES OGSÅ: Kvinner bryter tausheten om vold i nære relasjoner

Jobb og aktivitet

Som Ince skriver i sitt innlegg er mange flerkulturelle unggutter opptatte av å tjene egne penger i tidlig alder. Hun forklarer dette med at de ofte kommer fra familier med lave inntekter, og som gjerne forventer at de skal klare å betale for alt annet enn mat og husly selv fra 15-16-årsalderen av.

– Derfor tror jeg noe av nøkkelen kan være om kommunen kan bidra til å skaffe dem en jobb. Jeg vet at mange har lyst til å tjene penger på ærlig vis, men det er ikke lett for ungdom uten noe særlig til nettverk å få seg jobb. Dermed blir det til at mange i stedet velger snarveier som leder galt av sted. Samfunnet bruker jo allerede veldig mye penger på all verdens tiltak som ikke hjelper..

Havva Ince mener det også vil være et steg i riktig retning å satse på tiltak som aktivitetskort og gratis fritidsaktiviteter for unge fra lavinntektsfamilier.

– Om vi kunne sponset flere med for eksempel heiskort i skibakken eller medlemskap på treningssenter kunne de fått utløp for energi- og hormonoverskudd på en positiv måte. Dessuten; om man er trøtt og sliten etter skole eller jobb og trening, vil man heller ikke orke å gå ut og komme i trøbbel.

Mer dialog

Viktigst av alt mener Ince uansett det er å få fedrene på banen, og mer kommunikasjon med begge foreldrene.

– Vi kan ikke forvente at storsamfunnet eller politiet skal ta ansvaret. Jeg mener nyankomne bør få obligatorisk kurs om foreldrerollen i Norge, og hvordan man forventes å stille opp for barna. Det er så mange som bare bruker den samme «foreldrekoden» som de kjenner fra sitt hjemland og sin egen barndom, og de må forstå at dette ikke fungerer i Norge i dag. I mange miljøer er det kvinnene som får ansvaret for alt som har med barna å gjøre, men en hjemmeværende kvinne med begrenset kjennskap til samfunnet kan ikke overlates dette store ansvaret alene, konstaterer Havva Ince.