Fremtiden

Slipper eksamen: – En enorm lettelse

John Aslak Wee Kleven (18) kan puste lettet ut. Mye hjemmeskole og digital undervisning har gjort ham mindre forberedt til muntlig eksamen om noen uker. Torsdag opplyste kunnskapsministeren om at muntlig eksamen avlyses over hele landet.

John Aslak Wee Kleven skulle hatt muntlig eksamen på Drammen VGS.

Elevrådsleder Mats Herman Hoelstad på Drammen VGS følger med på nyhetssendinga da Dagsavisen Fremtiden ringer ham.

Kunnskapsminister Guri Melby har nettopp opplyst om at muntlige eksamener over hele landet avlyses.

– Det er veldig bra. Jeg hadde ikke forventet det, fordi Melby har vært så veldig tydelig på at eksamenene skulle gjennomføres.

På pressetreffet torsdag morgen fortalte Melby at mange elever og lærere er i karantene, og at Kunnskapsdepartementet ikke kan være sikre på at det vil være mulig å gjennomføre en rettferdig og trygg eksamen for alle elevene.

– Det er grunn til å tro at karantene og smitte er noe som vil berøre mange av de involverte, sa Melby.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier at muntlig eksamen avlyses over hele landet.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Uenige om hjemmeskolens påvirkning

Vanligvis er det en eksamen-trekning blant alle elevene på videregående, men i annerledesåret ble det bestemt at kun avgangselevene i 10. klasse og 3. videregående skulle ha muntlig eksamen. De skriftlige eksamenene ble avlyst i februar.

Hoelstad, som går i 2. klasse på Drammen VGS, slapp dermed unna eksamenene for i år. Men han forteller at medelevene ikke har følt seg forberedt på eksamen.

– Det ville ikke ha vært forsvarlig å holde eksamenene, for folk føler ikke de har fått med seg nok av pensumet. Vi sitter igjen med mye hull i læringen.

Skolene i Drammen har hatt lange perioder med hjemmeskole og rødt nivå, som har skapt en ustabil opplæringssituasjon. Melby har derimot sagt at eksamen kun kan avlyses av eventuelle smittevernhensyn – og ikke på grunn av opplæringssituasjonen.

Hoelstad mener likevel at elevenes opplevelse av å være dårligere forberedt enn til vanlig, burde veie tyngst i avgjørelsen.

– Det er delvis vår skyld, for det er ikke like lett å følge med på hjemmeskole. Det er stor forskjell på konsentrasjonen når vi er fulltid på skolen, sammenlignet med å sitte med pc-en i senga. Lærerne sier også at de ikke er like motivert for å lære bort.

Mats Herman Hoelstad (18) leder for elevrådet på Drammen vgs.

– Mer krevende enn i fjor

John Aslak Wee Kleven (18) går 3. klasse på forskerlinja på Drammen VGS, og sitter i elevrådsstyret. Han skulle hatt muntlig eksamen i midten av juni, og ville ha kommet opp i enten norsk muntlig, historie eller religion, livssyn og etikk.

Nå kan han puste ut og senke skuldrene.

– Det er en enorm lettelse, fordi skolen har vært så mye nedstengt og vi har hatt mye digital undervisning.

Også i fjor kunne han se fram til en skoleavslutning uten presset om eksamener som følge av pandemien. Skoleåret 2020–2021 opplever han likevel som langt mer krevende.

– Da vi ble rammet av pandemien, var vi allerede et godt stykke ut i skoleåret med vanlig undervisning. Hvis jeg hadde kommet opp i muntlig eksamen om noen uker, hadde jeg vært langt mindre forberedt enn jeg hadde vært i fjor.

Han kjenner igjen Hoelstads opplevelse av at det har vært vanskelig å holde motivasjonen oppe.

– Det har vært spesielt vanskelig å holde motivasjonen oppe i skolearbeidet siden januar.