Halden

Tolv nye ulvekull i vinter – bestanden er over målet

Det er påvist tolv ulvekull i Norge og grenserevir i vinter, hvorav fem i helnorske revir og sju i grenserevir. Dermed er bestanden over Stortingets mål.

Det er påvist tolv nye ulvekull i Norge og grenserevirene i vinter. Bildet viser tre valper som ble født i Osdalenreviret i Innlandet i 2017. Foto: Statens naturoppsyn / NTB

Det er i vinter påvist valper født i 2020 i de fem helnorske revirene Hornmoen, Kynna, Bograngen, Mangen og Aurskog. Samtidig er det påvist valper i de sju grenserevirene Varåa, Ulvåa, Juvberget, Kockohonka, Kymmen, Rømskog og Boksjø, som ligger mellom Norge og Sverige.

Det viser en ny rapport Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på fire til seks årlige ulvekull i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes.

Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige, regnes som 0,5.

– Når årets kull i grenserevirene mot Sverige deles likt mellom landene, gir det 8,5 kull i Norge, og bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet. Det har vært en nedgang på ett kull i helnorske revir, mens det har vært en oppgang på to kull i grenserevir fra i fjor, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

I alt er det i vinter påvist mellom 109 og 114 ulver i Norge og grenserevirene, noe som er en økning fra mellom 99 og 103 i fjor. 57 til 58 av disse er helnorske, mens mellom 52 og 56 hadde tilhold på begge sider av grensa mot Sverige.

Tallene inkluderer 24 døde ulver som er skutt under lisensjakt eller skadefelling, og det gjenstår derfor 85 til 90 ulver i Norge. Det er omtrent samme antall som de 90 til 93 ulvene som gjensto på samme tid forrige vinter etter at 13 døde ulver var trukket fra.