Fredrikstad

SNO klarte ikke å løse kadaver-mysterium

Statens Naturoppsyn ble kalt ut til Hankøsund for å undersøke om dyr er blitt tatt av ulv.


OBS: Grafiske bilder lenger ned i saken.

I forrige uke ble to kadavre funnet i Elingårdskogen ved Hankøsund, og det ble spekulert i sosiale medier om de var tatt av ulv. Nå har Statens Naturoppsyn (SNO) vært ute og sett på de døde dyra, og forsøkt å finne ut om det har vært ulv i området, og om det er årsaken til at henholdsvis en dåhjort og en elgkalv er døde.

– Det er ikke ofte vi drar ut fysisk for å se på hjorteviltkadavre, vi har ansvar for å undersøke skader på husdyr. Meldingen om disse kadavrene kom fra et område hvor det er kommet meldinger om mulige ulveobservasjoner, men som det ikke er etablert ulv i fra før. Ut fra dette valgte vi å undersøke saken, forteller Ida Glemminge, regionalt rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn. Hun er selv fra Fredrikstad.

– Dette er kjente trakter, så da er det ekstra spennende.

Uviss dødsårsak

Dessverre var ikke kadavrene så ferske som først antatt, og SNO kan ikke konkludere med hvorfor de døde.

– De hadde ligget for lenge, så det er umulig å si hva dødsårsaken er, opplyser hun.

– Dåhjorten ligger i strandkanten. Kan den ha gått gjennom isen?

– Det kan hende, men både den og elgen var spist på av andre dyr, så vi kan ikke vite, sier hun.

Nylig ble foreløpige tall fra årets ulvetelling publisert, og det finnes på nasjonal basis omkring 101 ulver i Norge, inkludert ulver med opphold i både Norge og Sverige, og ulver som er registrert døde.

– Ettersom Fredrikstad ligger godt inne i ulvesonen, må man regne med at det beveger seg en del ulv i området nå, sier Glemminge.

Flådd dåhjort

I tillegg til at dyra hadde ligget lenge i naturen, og bar preg av det, var dåhjorten utsatt for menneskelig innblanding.

– Den var delvis flådd. Da sier det seg jo selv at det er nærmest umulig å finne entydige spor på dødsårsak, sier Glemminge.

Det er ikke registrert revirmarkerende ulver i Fredrikstad, men det er ikke sjelden at unge streifdyr kan felle større hjortevilt.

– Det er nå på våren at unge dyr flytter ut av revirene, så det er forventet med mange observasjoner i distriktet nå, sier hun.

– Hva skal man gjøre dersom man observerer ulv?

– Da er det fint om man melder ifra til SNO. Vi vil også gjerne ha meldinger om funn av mulig ulvemøkk, som vi kan sende inn til DNA-analyser for identifisering.

Det er primært den lokale rovviltkontakten som skal ha beskjed om observasjoner. I Fredrikstad er det Kathrine Akre.