Eiendom

Enebolig solgt for 4,2 mill.

Disse eiendommene har nylig skiftet eier i Fredrikstad, Hvaler og Råde.

Berggata 14 A  er solgt for kr 4.200.000 fra Bengt Andre Hurrød og Nils Gerhard Øystad til Brostein Eiendom As.