Nyheter

Mer sykefravær i Øst-Viken – størst økning i kvinnedominerte yrker

Det legemeldte sykefraværet blant kvinner i regionen gikk opp 0,5 prosentpoeng i andre kvartal i år sammenliknet med samme periode i fjor. For menn er det en nedgang på 0,2 prosentpoeng.

Lege. Ullevål. Sykepleier. Sykehus.

I en pressemelding fra Nav Øst-Viken opplyses det at det legemeldte sykefraværet i deres dekningsområde – som omfatter Østfold, Follo og Romerike – var på 5,5 prosent i andre kvartal i 2021. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng fra same tidsrom i fjor, og 0,2 prosentpoeng høyere enn landstallene.

Sikke-Cathrin Duggan, konstituert avdelingsdirektør i Nav
Arbeidslivssenter Øst-Viken.

Ser man på yrkesgrupper, er det legemeldte sykefraværet i regionen høyest innen helse- og sosialtjenester (8,5 prosent, opp 0,7 prosentpoeng) og undervisning (6 prosent, opp 0,9 prosentpoeng). Det er også blant disse at fraværet har størst negativ utvikling fra året før.

– Økningen i sykefraværet er størst innen helse- og sosialtjenester og undervisning, som er to kvinnedominerte næringer. Koronapandemien har gitt et økt press innen helse- og sosialtjenester og undervisning, og dette presset gir nok fortsatt utslag i sykefraværsstatistikken, sier konstituert avdelingsdirektør Sikke-Cathrin Duggan i NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken i pressemeldingen.

Det meldes også at sykefraværet har økt mest blant kvinner og arbeidstakere under 30 år. For kvinner ligger sykefraværsandelen i Øst-Viken nå på 7,2 prosent (opp 0,5 prosentpoeng), mens den for menn er 4,1 prosent (ned 0,2)

– Dette representerer et gap i sykefraværsandelen mellom kjønnene på 3,1 prosentpoeng, som er større enn vanlig for 2. kvartal, kommenteres det i pressemeldingen.

I aldersgruppen under 30 år har det legemeldte sykefraværet i regionen økt med 0,2 prosentpoeng, 0,1 mer enn blant dem over 30.

– Det skiller 1,7 prosentpoeng mellom aldersgruppene, hvor de under 30 år har en andel på 4,1 prosent, og de over 30 år ligger på 5,8 prosent, opplyser Nav Øst-Viken.

Det klare flertallet av sykefraværstilfellene er avsluttet innen 16 dager, og muskel- og skjelettlidelser er den dominerende diagnosen.

Våler og Skiptvet (begge 6,3 prosent) har den høyeste andelen legemeldt sykefravær av Østfold-kommunene, etterfulgt av Råde og Rakkestad (begge 6,1). I motsatt ende av lista finner man Marker (5,0), Aremark (5,2) og Moss (5,4).

Samtidig har Aremark det største gapet i sykefravær mellom kvinner og menn (8,7 mot 2,7), mens Marker har det minste (5,9 mot 4,2).

Infografikk over legemeldt sykefravær i Øst-Viken i andre kvartal 2021.

---

Sykefravær i Østfold-kommunene

Andelen legemeldt sykefravær i andre kvartal 2021 (antall tapte dagsverk):

Halden: 5,6 (36.573)

Moss: 5,4 (59.622)

Sarpsborg: 6 (75.634)

Fredrikstad: 5,5 (99.949)

Hvaler: 5,8 (5.513)

Aremark: 5,2 (1.425)

Marker: 5,0 (3.599)

Indre Østfold: 5,8 (58.057)

Skiptvet: 6,3 (5.456)

Rakkestad: 6,1 (10.564)

Råde: 6,1 (10.436)

Våler: 6,3 (9.002)

---