Nyheter

Sindre Martinsen-Evje (Ap): – Jeg var den første i vår familie som tok en akademisk utdannelse

Det er ei drøy mil fra barndommens grendeskole til Sarpsborg rådhus. Nå sikter ordfører Sindre Martinsen-Evje (41) enda høyere.

Sarpsborg sentrum har utfordringer når det gjelder parkering som mange andre bysentra. Det medfører noen minutters forsinkelse til det avtalte møtet med Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap). Et kjapt svar på meldingen fra journalisten trygger situasjonen. Med smiletegn og tommel opp: «Alt i orden. Vi sees.»

Sindre Martinsen-Evje framstår umiddelbart slik motkandidat til fylkesordførervervet, Thor Hals i Høyre, beskriver ham:

«Sindre og jeg er nok ganske like. Vi er ganske laidback begge to.»

Grendeskole og jusstudier

Betegnelsen ‘rolig og avslappet’ er en god betegnelse på Martinsen-Evje. Hvis man ser bort fra førtienåringens intense politiske karriere og engasjement, mange verv og en aktiv fritid. Eksempelvis som deltaker i «Barskingen», et hinderløp på en bondegård i Rakkestad.

Hvis vi skulle hatt den beste utsikten til ordførerens hjembygd burde intervjuet blitt gjennomført på Appelsintoppen i Sarpsborgmarka.

Tobarnsfaren nikker.

– Jeg er særping, oppvokst i tidligere Tune kommune. I den lille grenda Jelsnes.

Fylkesordførerkandidat Sindre Martinsen-Evje er ikke redd for å satse. Ei heller på fritiden - som deltaker i det tøffe løpet «Barskingen» på Farm Ninja Challenge i Rakkestad.

Nå bor han i bydelen Lande. Ved Tunevannet i Sarpsborg. Ikke langt fra den lille grendeskolen hvor Sindre stiftet det første bekjentskapet med tradisjonelle skolefag og positiv samhandling i klasserommet.

… og samfunnsfag?

– Hehe, om det engasjementet startet i første klasse skal jeg nok ikke skryte på meg. Jeg har vokst opp i en kristen arbeiderfamilie, hvor det ikke ble diskutert partipolitikk hjemme i stua hos oss. Men det var mange samfunnsdiskusjoner, faren min var opptatt av at vi leste aviser, noe jeg elsket å gjøre – i tillegg til leksikon.

Jeg var den første i vår familie som tok en akademisk utdannelse. Jeg hadde muligheten. Samfunnet, takket være arbeiderbevegelsen, har gitt meg den.

Etter tre år på St. Olav videregående skole og førstegangstjeneste, gikk ferden til hovedstaden. Seks år med jusstudier ved Universitetet i Oslo ble grunnlaget for ansettelse i fire år som jurist ved Skatteetaten i Moss.

Det politiske engasjementet startet på videregående, forteller han.

– Ei klassevenninne inviterte meg med på et AUF-møte.

Sindre Martinsen-Evje ler:

– Dermed var det gjort.

I 1999 lanserte Sarpsborg Arbeiderparti Sindre Martinsen-Evje som sin ungdomskandidat. Her avbildet på AUFs valgkampbrosjyre sammen med Kristin Berg og Mette-Gro Karlsen.

41-åring med 24 år i bystyret

Årene i AUF ble både som lokallagsleder og medlem av ungdomsorganisasjonens fylkesstyre. I 1999 lanserte Sarpsborg Arbeiderparti Sindre Martinsen-Evje som ungdomskandidat.

– Året jeg fylte 18 år ble jeg valgt inn i bystyret for første gang. Det har blitt 24 år som medlem i kommunens øverste folkevalgte myndighet. Det er mer enn halve livet mitt!

Med flere års studier i rettsvitenskap og arbeid med innkreving av skatt og merverdiavgift. En tradisjonell tanke er at du fort kunne ha havnet i en annen «leir»?

– Ja. Det har du helt rett i. Farfar jobbet først på Borregaard og deretter på jernbanen, han var sønn av en svensk arbeidsinnvandrer og hadde ingen andre muligheter – eller økonomi – til å ta en høyere utdannelse.

Sindre løfter blikket:

– Året før farfar døde var han kjempestolt da jeg begynte på jusstudiet. Den første i vår familie som tok en akademisk utdannelse. Jeg hadde muligheten. Noe vi ikke skal ta for gitt. Samfunnet, takket være arbeiderbevegelsen, har gitt meg den. Selvfølgelig skal også arbeidsklassens barn bruke denne muligheten.

– Så skal jeg være den første til å si at hvis mine barn velger yrkesfag skal jeg heie på dem 100 prosent. De har full frihet og alle valgmuligheter – men vi må motivere våre barn til å lykkes i sine valg.

Sindre Martinsen-Evje Arbeiderpartiet

Martinsen-Evje beskriver den politiske karrieren så langt som en fantastisk reise. Et samfunnsengasjement han hevder aldri har stoppet opp. Gleden av å lykkes i samarbeidet og dugnaden mellom innbyggere og næringsliv, og bidra til endringer.

Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat mener mange av sakene han jobber med i Sarpsborg kommune angår hele fylket.

– Hjertet mitt banker for Østfold. Hele tiden ser jeg krysningspunkter mellom kommunale utfordringer og fylkeskommunale. En erfaring jeg tror kan være nyttig i vervet som fylkesordfører.

– Fremsnakk yrkesfagene

Blir Sindre Martinsen-Evje (Ap) valgt som fylkesordfører i Nye Østfold fylke er arbeidsplassen kun et steinkast fra hjørnekontoret i Sarpsborg rådhus.

– Jeg er godt kjent i fylkeshuset, og glad for at det ble beholdt. Skrinleggingen av planene om å bygge et nytt stort fylkeshus er noe av det beste som har skjedd med Viken. Det er ikke der vi skal bruke pengene. De skal gå til skoler, vei og kultur.

På inn- og utpust ramser fylkesordførerkandidat Martinsen-Evje raskt opp hva som bør være fylkeskommunens viktigste oppgaver.

– Folkehelse, videregående utdanning, mestring, etablering av nye arbeidsplasser og kompetanse. Motivere barn, unge og deres familier til å fullføre en utdanning – om det er høyskole, universitet eller fagkompetanse med fagbrev. Det er nøkkelen for å komme ut i arbeidslivet.

Nei til mudring blir nesten som å be Statens vegvesen stanse snøryddingen på E6.

Sindre mener det ikke er balanse mellom befolkningsveksten i Østfold og antall arbeidsplasser.

– Ubalansen ligger i kompetanse. Jeg snakker ofte med næringslivsledere som har stort behov for nye arbeidstakere og lærlinger. Men tiden er over hvor alle kunne få en jobb uten utdanning. Vi må framsnakke yrkesfagene, få flere til å ta et fagbrev. Sammen med næringslivet og fagbevegelsen skal vi sikre lærlingplasser.

– Mange som flytter til Østfold nå har minoritetsbakgrunn. Ofte flyktninger og asylsøkere som har bodd i andre kommuner de siste fem årene. De har arbeidskapasitet og evne, men kommer ikke nødvendigvis i arbeid fordi de ikke har lært språket godt nok – eller mangler kompetanse. Dette gir oss muligheter, ved å motivere til mer utdannelse og kompetanseheving. Komme ut i arbeidslivet er kjempeviktig for å lykkes med integreringen.

I satsingen på nye skolebygg i Viken har ikke kommunene vært like samstemte?

– Det er ingen hemmelighet at både Sarpsborg og Fredrikstad kommuner har vært uenige med fylkeskommunen om utbyggingsplanene for videregående skoler i fylket. Nedre Glomma ble satt tilbake i denne prosessen – til fordel for Asker og Ski, blant annet. Videregående skole er fylkeskommunens viktigste tjenesteproduksjon. Gode skolebygg må være en prioritert oppgave. Vi kommer til å jobbe aktivt med økonomi og nye investeringsplaner, selv om mye allerede er lagt.

Sindre Martinsen-Evje har vært ordfører i Sarpsborg siden 2011. Her sammen med 
Kong Harald på en omvisning i Olavs Hall under markeringen av Sarpsborg bys tusenårsjubileum i 2016.

Mudring i Borg havn på overtid

Fylkesordførerkandidat Sindre Martinsen-Evje (Ap) registrerer tallene som forespeiler økonomien i nye Østfold fylke. Det skaper bekymring.

– Det er ikke lystelig lesning. Vi må jobbe med inntektssystemene. Dagens system slår negativt ut for både kommuner og fylket Østfold. Vår skatteutjevning er lavere enn andre kommuner og fylker. En urettferdighet jeg ikke vil godta, og en politisk oppgave jeg også ønsker å jobbe med.

Nye oppgaver for fylkeskommunen er også en løsning, mener han.

– I dag er ansvaret innen områdene videregående utdanning, vei og tannhelse. I tillegg til noe innen kultur og næring. For sistnevnte burde det vært lagt mer ansvar over på fylket. Jeg tror også enkelte oppgaver hos statsforvalteren kunne ha blitt overtatt av fylkeskommunen, innenfor forvaltning og samfunnsutvikling eksempelvis.

Barrieren mellom ytre og indre Østfold er Sindre klar til å bryte ned. Med samarbeid, gradvis utbedring av tverrforbindelsen og et ønske om gjenåpning av togsporet mellom Rakkestad og Sarpsborg.

– Østre linje må åpnes. Denne transportmuligheten etterspør også næringslivet. Når vestre linje stenges for vedlikehold hver sommer har fortsatt store industribedrifter, som Norske Skog Saugbrugs i Halden og Borregaard i Sarpsborg, behov for transport med godstog.

Den planlagte mudringen i Borg havn stiller du deg bak?

– Oppgaven er allerede på overtid. Jeg er glad regjeringspartiene og SV på Stortinget har satt av penger til prosjektet i statsbudsjettet. Jeg har tillit til miljødirektoratets vurderinger, og strenge krav. Det har jeg ingen grunn til å mistro. Alternativet mener jeg er verre. Hva hvis skip grunnstøtter? Bedrifter ikke får skip til havn? Øra er en stor motor for næringslivet i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, beredskapshavn for NATO og den største havnen mellom Oslo og Göteborg. Nei til mudring blir nesten som å be Statens vegvesen stanse snøryddingen på E6.

Saken dreier seg vel om mer enn ja eller nei til mudring?

– Selvfølgelig. Jeg registrerer at misnøyen er stor rundt dumping og deponering. Hvaler kommune med ordfører Mona Vauger (Ap) i spissen ønsker det annerledes. Jeg har forståelse for at Mona og øykommunen ønsker det, og jeg er enig i at dette er en vanskelig sak. Men dette er noe statsforvalteren må ta stilling til. Et anliggende for staten. Vi skal ikke ta lett på dette, fakta og kunnskap er viktig. Jeg snakker mye med Mona Vauger. Selv om vi er uenige i denne saken, samarbeider vi svært godt.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpner nye Årum bru,  flankert av Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen til venstre og Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje til høyre. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland holder saksen klar.

– Vi må ta plassen vi fortjener

Fylkesordførerkandidat Sindre Martinsen-Evje (Ap) har som tidligere nevnt mange momenter på blokka han vil jobbe videre med – hvis han kommer til å ta i bruk ordførerstolen i nye Østfold skal fylke.

Innføring av fritidskort for ungdommer i hele fylket, opprette gode aktivitetstilbud, økt vekst i grønne arbeidsplasser og Østfoldbyer som skal være mer enn pendlerbyer – er noen av dem.

Oppgavene kommer aldri til veis ende, mener han.

– Jeg tenker gårdsbruk- eller generasjonsprinsippet er noe å jobbe etter. Dagen vi gir fra oss stafettpinnen til dem som skal overta, skal samfunnet være litt bedre enn når vi overtok. Men som sagt: Vi kommer jo aldri i mål – det blir som en evig maraton – vi må alltid jobbe for det bedre.

Sindre Martinsen-Evje er opptatt av at alle i nye Østfold fylke skal stå samlet. Med løftet hode.

– «Raymond-stempelet» er et tilbakelagt kapittel. Vi har ingen grunn til å skamme oss. Jeg likte «Raymond» godt og synes det var trist at det skulle oppfattes som negativt.

Men fortsatt kjøres det reklame hvor østfolddialekta fremstilles som enkel, og nesten litt fordummende?

– Jeg er så stolt av supertalentet Ulrikke Brandstorp. Hun våger å snakke dialekt og skammer seg ikke over å komme fra Skjeberg. Stian Staysman Thorbjørnsen eller TV-serien «Kids in Crime» er andre gode eksempler på bruk av dialekten vår. Jeg blir stolt over dem og alle andre som tør å være seg selv.

Avslutningsvis innrømmer Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat, Sindre Martinsen-Evje, at han selv også har opplevd Østfolds mindreverdighetskompleks. I unge år.

– Under studietiden i Oslo kunne jeg nok oppleve at uttrykket «nøttern’te» ble brukt mot oss. Men ser du på andre deler av landet som har fått store satsinger – og vi ingen – har vi likevel klart oss. Under olje- og gasskrisen på Vestlandet satt regjeringen inn tiltakspakker for å heve sysselsettingen. Slike har aldri kommet til Østfold. Fylket har blitt stemoderlig behandlet i lang tid. Men vi har verdensledende bedrifter og et næringsliv som vokser. Vi må ta plassen vi fortjener. Janteloven knuser vi. Jeg blir stolt hver gang jeg ser unge, fremadstormende og dyktige Østfoldtalenter. Gode ambassadører jeg heier på!

Fylkeshus fylkeshuset Viken Østfold

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

SINDRE MARTINSEN-EVJE (født 15. november 1981)

Utdannet jurist. Gift med Anett, har to døtre sammen – og en hund.

Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Fylkesordførerkandidat Østfold Arbeiderparti 2023 –

Ordfører i Sarpsborg 2011–2023

Leder Østfold Arbeiderparti 2022–

Gruppeleder Sarpsborg Arbeiderparti 2007–2011.

Medlem Sarpsborg bystyre 1999–2023

Leder i Sarpsborg AUF 1998–2000

---


Mer fra Dagsavisen