Nyheter

Fremmedfrykt og fordommer var ukjent for Thor Hals (H)

Styrking av videregående utdanning blir Thor Hals (H) sin kjepphest, hvis han blir valgt som fylkesordfører i nye Østfold fylke.

Dagsavisen treffer Thor Hals (55) i møterommet han selv var med å få etablert i Askim Rådhus. Som en av Indre Østfold Høyres kommunestyre-representanter, og ikke minst totalt tolv år som henholdsvis varaordfører og ordfører i Askim, er han godt kjent i rådhusets ganger.

Samle Østfold

Thor Hals er Høyres fylkesordførerkandidat i nye Østfold fylke. Han tror erfaringen som leder av Fellesnemnda, med ansvaret for å forberede sammenslåingen av Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Trøgstad kommuner til Indre Østfold kommune 1.januar 2020 – er nyttig å ta med seg i vervet som Østfolds øverste politiske leder.

I november ble Hals valgt som fylkesordførerkandidat på Østfold Høyres nominasjonsmøte.

«Alle» har hatt en jugoslavisk skoleelev på pulten ved siden av seg. Ergo ble fremmedfrykt og eventuelle fordommer noe vi ikke tenkte på i min generasjon her i Askim.

—  Fylkesordførerkandidat Thor Hals (H)

Nye kandidater i fylkestinget er bra, mener han.

– Gjenopprettelsen av Østfold fylke har godt av nye innfallsvinkler. Mange av partiene har de samme kandidatene som nå er med i Viken fylkesting. Når det er sagt, for Høyres del er det litt tilfeldig at vi bytter toppkandidat. Siden Simen Nord er partiets ordførerkandidat i Moss, sier Hals og legger til:

– Nye medlemmer i «mannskapet» tror jeg er bra. Vi ser Østfold fylke som noe nytt og spennende å jobbe med. Det kommer ikke nødvendigvis til å bli det samme fylket som før etableringen av Viken.

En ting betoner Thor Hals tidlig i intervjuet med Dagsavisen:

– Nå kommer jeg til å ha fokus på å samle Østfold til ett nytt og flott fylke.

– Vi ønsker å bruke våre løsninger

Fylkesordførerkandidaten Hals tror også mange av politikerne som stemte mot Viken og etableringen 1. januar 2020 tenker likt som ham.

– Vi har fått noen år med læring ved å være fylkespolitikere sammen med representanter fra Buskerud og Akershus. Nye impulser man kan ta med seg tilbake til Østfold.

Burde Viken fylkeskommune heller blitt delt i to?

– Da fylkesinndelingen var på høring fattet vi i tidligere Askim kommunestyre et flertallsvedtak på at Østfold burde slå seg sammen med Akershus. Buskerud var ikke med i våre tanker den gangen. Ett fylke med Østfold og Akershus tror jeg hadde stått seg også i dag – da hadde man ikke hatt den lette polemikken med: «Fra Hallingskarvet til Halden», sier han.

Thor Reidar Hals, Østfold Høyre

Partikolleger har gått hardt ut mot Viken-oppdeling. Jørn Ramberg i Moss Høyre har til og med kalt forkjempernes kamp for: «Svada om Nye Østfold». Er uenigheten stor innad i Høyre?

– Det er en kjensgjerning at Høyre i en overordnet strategi ikke ønsker fylkesnivå i det hele tatt. Vi ønsker i utgangspunktet ikke forvaltningsnivået som fylkene utgjør, men to-nivå-forvaltning, med stat og kommune. Så lenge vi har fylkene ønsker selvfølgelig vi å være med å drifte dem på vår måte, og bruke våre løsninger, svarer Hals og legger til med glimt i øyet:

– Det er tilsvarende i Indre Østfold kommune nå. Med en Senterparti-ordfører fra Trøgstad som var mot kommunesammenslåingen – nå er han ordfører i en kommune han egentlig ikke ville ha. Noe som også fungerer… til en viss grad.

Høyrepolitikeren Thor Hals ramser også opp partikollegene Tore Opdal Hansen som er fylkesordførerkandidat i Buskerud, og fylkesrådkandidat Anette Marie Solli. Begge har vært tydelige talspersoner mot oppdeling av Viken.

– Det betyr jo ikke at de blir noen dårligere fylkesordførere eller fylkesråd av den grunn. Dette var en diskusjon om hva milliarden det koster å splitte opp Viken heller burde ha vært brukt på. Eksempelvis videregående skoler, og andre tjenester fylket leverer.

Thor Reidar Hals, Østfold Høyre

Satser på videregående utdanning

Østfold fylke har hatt store utfordringer og toppet statistikkene med både arbeidsledighet og høyt pilleforbruk. Levekårene har ikke vært de beste?

– Det er sant. Det er stort sett Finnmark, og innimellom Telemark, som har vært etter oss på listene. Det er nok gamle rester og arv etter industrifylket. Tidligere trengte man ikke å ta utdanning. En skolelei 16-åring kunne bare møte opp i porten til fabrikken, og få jobb. Har man hatt foreldre med lav utdanning ble dette nærmest en arvesynd Østfold har levd med i mange år. Fortsatt er det noen åpne sår i forhold til dette, som gjør at fylket ofte havnet på den dårlige halvdelen av mange statistikker.

En av løsningene er å satse på videregående utdanning, mener Thor Hals.

– Dette er fylkets ansvar. Derfor må vi optimalisere utdanningen og gjøre den så god som mulig. Jeg mener vi må være «gjerrigere» når det gjelder andre prosjekter enn skole. Jeg trekker gjerne parallellen til tidligere Askim kommune som leverte gode overskudd. Etter mine åtte år som ordfører ble kommunens skolebygg overdratt til storkommunen i god stand. Jeg ser at vår ordførerkandidat i Fredrikstad, Arne Sekkelsten har fokus på det samme, og slik må det være. Skal vi bygge et solid Nye Østfold må vi satse på videregående skoler – og fagskolene, som er en viktig etterutdanningsmulighet.

Tredje generasjon kremmer

Thor Hals er tredje generasjon askiming. Oppvokst i en kremmerfamilie, hvor det var besteforeldrene som bygde en bygård og drev fargehandel. Hals forteller gjerne om leiligheten familien bodde i over butikken, og om oppveksten i den tradisjonelle industribyen. Om de populære juletrefestene på Viking (Askim gummivarefabrikk) som han ikke fikk være med på og med misunnelse hørte om fra sine klassekamerater – og barna til jugoslaviske arbeidere som ble hentet inn til hjørnesteinsbedriften i Askim.

Sistnevnte åpnet tidlig øynene for et flerkulturelt lokalmiljø, mener han.

– «Alle» har hatt en jugoslavisk skoleelev på pulten ved siden av seg. Ergo ble fremmedfrykt og eventuelle fordommer noe vi ikke tenkte på i min generasjon her i Askim.

Det ble noen år som troppssjef i Forsvaret før Thor Hals vendte tilbake til Askim. For å overta familiebedriften. Nå er han ansatt i 60 prosent stilling i byggevaredistributøren Neumann Bygg, hvor han er bindeleddet mellom kundene og selskapet. Hals bor i Askim sammen med ektemannen Stian Holter.

Thor Hals har vært både varaordfører og ordfører i tidligere Askim kommune. I 2017 besøkte daværende statsminister Erna Solberg Løkentunet sykehjem i Askim. Her sammen med Reidun Heksem, leder av sykehjemmet.

Tidlig i sin politiske karriere var Thor Hals en kort periode i Askim Frp, før han valgte å melde seg inn i Høyre.

– Du kan nesten si at jeg snublet inn i lokalpolitikken, men jeg fant fort ut at Frp ikke var partiet som lå mitt hjerte nærmest.

Han ler:

– Farmor hadde hytte på Saltnes i Fredrikstad. Så jeg har opplevd noe mer enn kun Askim i oppveksten, altså.

Politikk fra Båstad til Hvaler

Er det forskjell på den politiske temperaturen i indre og ytre del av Østfold?

– Godt spørsmål. Jeg har vært vara til fylkestinget i to perioder, og vet godt hvordan temperaturen i debatten kan svinge. Her i Indre Østfold er nok det politiske livet mer fleksibelt, praktisk og tilpasningsdyktig. Mer opptatt av løsninger enn partipolitikk. Jeg var varaordfører fra 2007 til 2011 sammen med Arbeiderpartiets Trygve Westgård. Vi er begge enige om at dette er de fire beste politiske årene vi har hatt.

Indre Østfoldingen ser gjerne mer mot Oslo enn den ytre delen av fylket?

– Som gruppeleder for Høyre i Indre Østfold har partiet tidligere bedt meg å foreslå at Indre Østfold kommune skal søke overgang til Akershus. Fordi flesteparten av vår befolkning er en del av bo- og arbeidsmarkedet til Follo, det er årsaken. Men det ble ikke noe positivt vedtak for dette forslaget – ergo er dette vinduet lukket. Det er Østfold som gjelder og Østfold som har fokus, avslutter Høyres fylkesordførerkandidat i nye Østfold fylke, Thor Hals.

---

THOR REIDAR HALS (født 8. august 1967)

Thor Hals (H)
  • Fylkesordførerkandidat Viken Høyre 2022 -
  • Gruppeleder Indre Østfold Høyre 2022 –
  • Varamedlem fylkestinget Viken Høyre 2019 –
  • Ordfører Askim 2011 – 2019
  • Varaordfører Askim 2007 – 2011
  • Stortingskandidat Østfold Høyre 2008 – 2009

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: