Nyheter

Idémyldret om byutvikling i Fredrikstad

Torsdag samlet Fredrikstad MDG de ledende aktørene på byutvikling til samtale og debatt på Litteraturhuset om hvordan byen vår skal være nå, og i fremtiden.


Blant de inviterte var Pernille Kolstad Heen, sivilarkitekt i SG & Co, spaltist og samfunnsdebattant i Dagsavisen Demokraten, Malin Carita Lind, sentrumsleder i Fredrikstad næringsforening, byplanlegger Ina Tangen og daglig leder Sander Grundvig fra Cityplan, Morten Olav Fredriksen, administrerende direktør i Fredriksborg eiendom, Bjørn Utgård – administrerende direktør i HYKE (Hydrolift Smart City Ferries), Knut Erik Manstad – prosjektdirektør boligutvikling i OBOS Østfold, og MDGs politiker Gunhild Vigdisdatter. Møteleder var Erik Skauen, MDGs gruppeleder i bystyret.

Det var sentrumsleder Malin Carita Lind som fikk åpne kvelden, blant annet med en appell til byens politikere og utbyggere om å legge enda bedre til rette for besøkende, enn hva som gjøres i dag.

– Besøkende trenger et sted å gjøre av bilen. Når vi som arbeider her, opptar de aller fleste parkeringsplassene, reiser de videre. Bare i St. Hansfjellet telte jeg 23 kommunale biler på de beste plassene. Det er som om jeg fikk besøk, og ba gjestene mine om å parkere lengst ned i gata. Det er ikke god gjestfrihet, sa hun, og la til at Hjem-Jobb-Hjem-tiltaket er viktig for å frigjøre mest mulig parkeringsplasser.

En god by for alle

– For meg er en god by, en by som setter mennesket først. Foran bilen, og foran økonomisk gevinst, sa Pernille Kolstad Heen fra SG & Co, som også er medlem i regjeringens innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag.

– En god by har møtesteder for alle generasjoner, ikke bare lekeplasser for barn – men for alle. Vi vet at flere bor alene, og utenforskap er et økende problem. Det å legge til rette for gode møteplasser i en by, er en investering i folkehelse og trivsel, sa hun.

Hun pekte også på at en god by må planlegge for klimautfordringene som allerede er her, og de som kommer.

– Vi husker vel alle første september for tre år siden.

Kolstad Heen var en av flere talere denne kvelden, som tok til orde for fortetting – men ikke for enhver pris, og viste til eksempler fra blant annet Danmark der man klart å holde bygningsmassene lave samtidig som det er oppnådd stor grad av fortetting.

Morten Olav Fredriksen fra Fredriksborg eiendom hadde et godt eksempel på hvordan fortetting gir god klimaeffekt.

– Mitt favoritteksempel er Barcelona og Atlanta. De er nesten identiske byer, det bor 2,5 millioner mennesker i begge byene. De har ganske lik demografi og like inntektsforhold, så de er sammenlignbare befolkninger. Hvis du ser på tettheten, bor det 17400 mennesker per kvadratkilometer i Barcelona, mens det i Atlanta bor 580 mennesker per kvadratkilometer. Når det kommer til transport, er klimaavtrykket 7,5 tonn per person i Atlanta, mens det i Barcelona er 0,5 tonn, sa Fredriksen.

ENTUSIAST: MDG-politiker Erik Skauen har sammen med naboer restaurert     et skogsområde i Torsnes i Fredrikstad. Nå håper han et nytt fylkeskommunalt prosjekt skal motivere andre grunneiere til å gjøre det samme.

En god erfaring

MDGs gruppeleder i bystyret, Erik Skauen, synes møtet var nyttig.

– Jeg synes det er overordnet positivt at så mange kom, og jeg synes også det er spennende å høre at de er ganske omforent om hva som er god utvikling. Det ble utvekslet spennende ideer om hvordan fellesskapet kan bidra til å utvikle byen slik at det blir hyggeligere for folk å være der, spesielt når også næring og byutviklere vil bidra mer enn tradisjonelt for å fremme bylivet, kommenterer Skauen til Demokraten i etterkant av møtet.

MDG arrangerte møtet blant annet for å få innspill i forhold til hva de bør ta med seg inn i partiprogrammet fram mot valget i 2023.

– Har dere jobbet på denne måten før?

– Nei, vi har aldri jobbet sånn før. Men det har vært veldig bra å bli bedre kjent med interessegrupper og innbyggerne. Jeg har mer tro på dette, enn å stå og dele ut roser. Jeg tror alle partier har innspillskampanjer, men det er ganske nytt i Fredrikstad. Jeg tror det vil gi oss et bedre partipgram, også er det fint at vi kan gjøre noe bra for innbyggerne.

– Hvilke tips og råd tar dere med dere videre i arbeidet med partiprogrammet?

– Det er mange, konkrete innspill vi vil ta med videre. Men overordnet kan jeg si at det går på at det må være et godt samarbeid mellom utbygger og kommunen, at vi vil spille på lag med næringslivet, at det er en betingelse at det skal være trivelig å komme til byen. Vi må tenke på mobilitet, og tenke på hvordan vi skal bygge ut vår identitet i Fredrikstad. Der er Nygaardsplassen et veldig godt eksempel, hvor det er skapt et trivelig rom og det er bygget bygg som har lang holdbarhet. Det er viktigere enn å bygge mye og fort.

Det er viktig at byen ikke bare fortettes, men også forblir naturrik, mener han.

I debatten etter møtet, ytret blant annet Fredrikstad rullebrettklubb et ønske om et rulleanlegg for alle typer rulleaktivitet.

– Jeg er femti år, så hva jeg tenker er attraktivt i en by kan ha helt andre perspektiver enn de som er unge. Det synes jeg er spennende. Det ble også pekt på hvordan et slikt rulleanlegg kan fungere som et overvannsreservoar ved flom, som også er et veldig interessant innspill.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen