Nyheter

Gamlebyveien stenges for gjennomkjøring ut januar

Flere parallelle arbeider på strekningen mellom Nabbetorpveien og Heibergkrysset er årsaken til den langvarige stengingen.

– Fredrikstad kommune skal rehabilitere Gamlebyveien mellom Nabbetorpveien og Torsnesveien (Heibergkrysset) og legge nye vann- og avløpsledninger på strekningen. Nye trær i midtrabatten mellom brohodet og Borgarveien skal plantes i oktober, opplyses det i en pressemelding fra kommunen.

Dermed blir den førstnevnte veistrekningen stengt for gjennomkjøring fra 3. oktober til 31. januar. Kommunen melder samtidig at denne tidsplanen kan bli justert underveis i arbeidene.

– Vi må ta forbehold om endringer i framdriften, da det kan dukke opp uforutsette forhold over og under bakken som vi ikke er kjent med, skriver de på nettsidene sine.

Rehabiliteringsprosjektet, som også omfatter montering av nytt gatelysanlegg på strekningen, foregår i to faser. Først ble Torsnesveien stengt for gjennomkjøring mellom Heibergkrysset og Habornveien fra og med 29. august, men denne strekningen vil nå bli åpnet igjen.

Når arbeidene nå går over i fase to, innebærer det samtidig omkjøring for følgende bussruter i anleggsperioden:

  • Busslinje 8 har omkjøring via riksveg 110, Habornveien og Torsnesveien.
  • Busslinje 101 har omkjøring via Habornveien og Torsnesveien.
  • Busslinje 113 og 123 har omkjøring via riksveg 110 og Habornveien.
  • Bussholdeplassene Finnstad og Kongstenhallen blir ikke betjent.
  • Busslinje 116, 179 og 186 kjører ordinær rute.

– Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte, skriver kommunen, og forsikrer samtidig at området blir sikret på forskriftsmessig måte:

– Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken, heter det i pressemeldingen.

Kartutsnitt som viser strekningen der Fredrikstad kommune gjennom høsten og vinteren 2022/23 skal rehabilitere Gamlebyveien, samt legge nye vann- og avløpsledninger og montere nytt gatelysanlegg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen