Nyheter

Kommunene bønnhøres: Fylket ønsker å overta ansvar for veilys

Fylkesrådet i Viken går inn for at fylkeskommunen skal ta eierskap til all veibelysning langs fylkesveiene, noe flere kommuner har etterlyst.

Frå 1. juli vert det innført ein ny modell for nettleige. Det skal gi ein meir rettferdig nettleige derdei som belastar straumnettet mest, betaler meir i fastledd enn dei som brukar lite straum samtidig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB/NPK

– Nå kan vi endelig få en mer ensartet praksis for driften av veilysene langs fylkesvei, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp) i en artikkel på Viken fylkeskommunes nettsider.

Der kommer det fram at fylkesrådet i Viken foreslår at fylkeskommunen overtar alle kommunalt eide veilyspunkter og anlegg langs fylkesveiene i Viken fra 1. januar 2023. Samtidig foreslås det at alt av veibelysning på disse strekningene oppgraderes.

Årelang diskusjon

Ifølge Viken fylkeskommune er det i dag totalt 49.394 veilyspunkter langs fylkesveiene i Viken. 33.288 av disse eies og driftes av fylkeskommunen selv, mens de resterende 16.106 eies og driftes av kommunene.

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, har flere kommuner tatt til orde for å endre på denne praksisen. Blant annet har Drammen truet med å skru av strømmen i sine gatelykter dersom fylkeskommunen ikke tar regningen.

Det kommer også fram av saksframlegget til fylkesrådet at kommuner som Hvaler og daværende Rygge har varslet, eller allerede iverksatt slik slukking. Også Asker og Nordre Follo har presset på for en løsning.

Fylkesråd Skinnes peker på at eierskapet til veilys langs fylkesveinettet har vært en utfordring i flere år. Nå ser det altså ut til at kommunenes bønner og krav blir hørt fra og med det kommende årsskiftet.

– Når fylkeskommunen ønsker å overta ansvaret for all veibelysning og samtidig legger opp til en oppgradering, vil det gi bedre trafikksikkerhet for alle, mener Skinnes.

Mye gammelt og dårlig

For det er nettopp trafikksikkerheten som oppgis som motivasjon for at fylkesrådet ønsker å overta det fulle og hele eierskapet for og driften av fylkesveienes gatebelysning.

– Mye av veilyset langs fylkesveiene er gammelt og i dårlig stand. Mørke lamper er en trussel mot trafikksikkerheten, både for små og store som går langs veiene våre, som har behov for å se hvor de går og for å bli sett av bilistene, heter det i en artikkel på Viken fylkeskommunes nettsider.

– Vi ønsker at så mange som mulig går og sykler, og har særlig fokus på trygg skolevei for skolebarna. Da er det viktig at vi legger til rette for at de kan ferdes så trygt som mulig, utdyper fylkesråd Skinnes.

Olav Skinnes

Oppgraderingen vil først og fremst omfatte et bytte til LED-armatur, installasjon av intelligent belysning og oppgradering av sikringsskap.

– Fylkesrådets forslag vil ha en miljømessig gevinst, ettersom gamle armaturer med mye miljøgift erstattes med nye, mer miljøvennlige armaturer. Varierende standard på det eksisterende veilyset blir byttet ut med nye, moderne pærer, som er mer kostnadseffektive og gir en mer riktig belysning, og er dermed også en mer bærekraftig løsning, opplyser fylkeskommunen.

Avgjøres før sommeren

I Vikens «Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025» er det totale investeringsbehovet for vedlikehold og oppgradering av både kommunalt veilys langs fylkesveier og fylkeskommunens egne veilysanlegg anslått til 171 millioner kroner inkludert mva.

– Moderne veilys vil gi lavere strømkostnader og et mer pålitelig veilyssystem. Det er derfor viktig at vi kan overta driften fra kommunene 1. januar 2023 og komme raskt i gang med denne oppgraderingen, uttaler Skinnes.

Fylkesrådets innstilling i saken ble vedtatt 16. mai, og skal opp til behandling i samferdselskomiteen før fylkestinget fatter den endelige beslutningen 22. juni.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen