Nyheter

Vy skal forhandle om togkjøringen på Østlandet

Vy skal forhandle om togkjøringen på Østlandet. Fredag ble det klart at Vy er valgt som foretrukket avtalepart for den første av to kontrakter, Østlandet 1.

Konsernsjef Gro Bakstad i Vy mener at selskapets kunder kan se fram til bedre punktlighet og kortere reisetid dersom de får fortsette å kjøre togene på Østlandet.
Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er vi glade for, og vi skal levere et enda bedre tilbud til kundene til lavest mulig kostnad for samfunnet, sier konsernsjef Gro Bakstad i Vy.

Østlandet 1 innebærer togtransport på Østfoldbanen/Follobanen samt lokaltogene Spikkestad/Asker–Lillestrøm og Stabekk–Ski. Østlandet 1 har om lag 30 millioner reisende hvert eneste år.

Allerede når Follobanen åpner i desember 2022, har Vy planlagt et togtilbud som knytter Østfold nærmere arbeidsmarkedet i og rundt Oslo. Beslutning om endelig tildeling av Østlandet 1 kommer første halvår 2023. Trafikkavtalen skal ha en varighet på åtte år, med mulighet for forlengelse i to år.

– Hvis Vy får fortsette å kjøre togene på Østlandet, kan kundene se fram til bedre punktlighet, flere avganger, kortere reisetid, bedre tog og bedre reiseinformasjon. Og de samme dyktige og positive medarbeiderne selvsagt, sier Bakstad.

I september skal Jernbanedirektoratet velge forhandlingspartner for den andre delen av Østlandet, Østlandet 2.