Nyheter

Forskning: Lang-covid kan være annerledes for barn enn for voksne

En ny definisjon av langsiktig covid kan være til nytte for barn. Ifølge forskere kan barn lide av andre problemer enn voksne.

Britiske forskere og leger har utviklet klarere definisjon av hva som regnes som langsiktig covid hos barn og unge for å få en bedre forståelse av symptomene, ifølge Sveriges Radio Ekot.

Det finnes allerede en definisjon utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO) av hva som regnes som postcovid hos voksne, men ifølge forskere kan barn ha helt andre problemer.

– Hos barn kan det tegne seg et annet bilde, hvor barnet er veldig plaget av trøtthet, depresjon, søvnvansker og den typen unnvikende symptomer, sier professor Petter Brodin, barnelege og førsteamanuensis i immunologi ved Karolinska Institutet til Ekot.

Han ønsker en ny definisjon velkommen og tror at den vil komme barn og unge til gode.

En klarere definisjon kan gjøre det lettere å forske på årsakene og også gjøre det mulig å sammenligne vitenskapelige studier.

– Gjennom forskning kan vi bedre forklare hva det er, hvor vanlig det er og hvem som rammes. Det vil komme barna til gode i aller høyeste grad. Legene må forstå det for å kunne hjelpe barna bedre, og da vil barna tjene på det fordi flere vil få øynene opp for at det finnes og at det må tas på alvor, sier Brodin.

Langvarig covid er et symptom som kommer etter en diagnose, ikke har annen forklaring og som påvirker kroppen fysisk, sosialt eller mentalt i minst tre måneder etter en koronasykdom.


Nyeste fra Dagsavisen.no: