Nyheter

Byferga: Justerte rutetider og færre daglige avganger

Fra og med mandag 1. november går fergene mellom Gamlebyen og Ålekilene over til vinterrute og redusert tilbud.

Byferga på vei gjennom Fredrikstad sentrum.

På ukedagene blir antall daglige avganger på fergestrekningen i begge retninger kuttet fra 36 til 25 de neste tre månedene, mens det på lørdager og søndager og helligdager går ned fra henholdsvis 31 til 21 og fra 25 til 18.

– Byferga kjører vinterrute mellom Gamlebyen – Smertu – Sentrum – Værste – Gressvik – Ålekilene fra 1. november til 30. januar. Årsaken er nødvendig og rutinemessig vedlikehold av alle fergene, opplyser Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Dette betyr at fergetilbudet med endestopp i Gamlebyen og Ålekilene blir redusert fra tre til to avganger i timen mellom klokka 07 og 16 mandag til fredag. Fra klokka 17 til 21.30 i retning Ålekilene, og mellom klokka 16.15 og 20.45 i retning Gamlebyen blir det avganger hver halvannen time fram til slutten av januar.

Det er også verdt å merke seg at første avgang fra Ålekilene på ukedager de kommende månedene går klokka 05.45 i stedet for 05.40, mens tilbudet i motsatt retning starter opp klokka 06 som vanlig.

Lørdager går man også ned fra tre avganger i timen til to mellom klokka 10 og 18. Siste ferge fra Gamlebyen går klokka 19.30 i stedet for 20.20, og fra Ålekilene klokka 18.45 i stedet for 19.40. Også dagens første avgang fra Ålekilene blir flyttet, fra klokka 08 til 07.45

For søndager og helligdager blir rutetilbudet redusert mellom klokka 10 og 17, fra tre til to avganger i timen. Første avgang fra Gamlebyen disse dagene blir flyttet fra klokka 09.20 til 09.30, og siste ferge vil gå klokka 18 i stedet for 17.40. Fra Ålekilene flyttes første avgang fra klokka 09.20 til 09.15, mens den siste for dagen går klokka 17.45 i stedet for 18.

På Fredrikstad kommunes nettsider ligger den komplette rutetabellen for byfergas vinterrute.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen