Nyheter

Høyre, Venstre og KrF går sammen med Frp mot gjengkriminalitet: – Dette blir en kruttsterk pakke

Fremskrittspartiet har fått med seg regjeringspartiene på ni tiltak for å styrke kampen mot gjengkriminalitet og ungdomskriminalitet.

Av Johan Falnes

– Dette blir en kruttsterk pakke. Neste år blir et dårlig år for gjengene.

Det sier Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich til NTB.

Høyre, Venstre og KrF har nå forhandlet seg fram til enighet med Fremskrittspartiet om en pakke med ni tiltak som skal styrke innsatsen mot ungdoms- og gjengkriminalitet i Norge. Partiene legger også 60 millioner kroner på bordet til gjennomføringen.

Avtalen kommer som svar på et representantforslag som Frp fremmet i Stortinget i mai. Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen mener han har klart å få med seg de tre andre partiene på mye mer enn han kunne regnet med hvis Frp fortsatt satt i regjering.

– Det er ingen tvil om at dette er et betydelig gjennomslag, sier han.

Les også: Sp vil ha landsdekkende «gjengpoliti»

Skal utrede forhøyet straff

I det opprinnelige forslaget tok Frp til orde for å endre loven slik at terskelen senkes for fengsling av kriminelle under 18 år.

Så langt ville ikke regjeringspartiene gå.

I enigheten som nå er på plass, går de fire borgerlige partiene i stedet inn for å «utrede» en endring som innebærer at det i særlige tilfeller åpnes for forhøyet straff for kriminelle gjengangere under 18 år.

Amundsen mener dette satt langt inne for regjeringspartiene. Men hos venstrepartiene kom han ingen vei.

– Nå får vi iallfall utredet det. Det er ikke noe å juble for. Men det er langt mer enn vi ville fått på den andre siden.

Beholder retrettmulighet

Frølich mener det handler om å bruke et språk som «verstingene» forstår.

– Vi vet at det er noen som overhodet ikke responderer på ungdomsstraff. Det er forferdelig tragisk. Men det betyr faktisk også at vi må ta silkehanskene av, sier han.

Men det at tiltaket bare skal utredes, betyr også at siste ord ikke er sagt.

– Selv om punktene ser strenge ut, så har vi gitt oss selv en ekstraomgang. Vi kommer tilbake igjen, sier Geir Sigbjørn Toskedal, justispolitisk talsperson for KrF.

Les også: Under flyttelasset fant tollerne både øl, snus og røyk

Balanse

Toskedal mener det er en balansert pakke som nå legges fram.

– Når man har forhandlinger med fire partier som har et litt ulikt syn på kriminalpolitikk og virkemidler, så ønsker KrF å være mer opptatt av hvordan man kan få disse ungdommene på rett kjøl. Men samtidig så innser vi også i KrF at det er utfordringer i noen få miljøer. Da må vi ha virkemidler som fungerer.

Samtidig framhever både KrF og Venstre hvor viktig forebyggende arbeid er i innsatsen.

– Vi må finne balansen mellom harde og myke tiltak for å redusere ungdomskriminaliteten. Det viktigste er arbeidet vi gjør på skolene og i nærmiljøene, sier Venstres justispolitiske talsperson Solveig Schytz.

– Men vi må også gi politiet gode verktøy på toppen av det.

Les også: Skulle pågripes på skip ved Hvaler: – Spyttet på politiet og sa han hadde korona

Uenige om gjengpoliti

Er det noe Schytz derimot ikke vil ha noe av, så er det Senterpartiets forslag om et eget gjengpoliti.

– Alle politifolk jeg har pratet med, syns det er en dårlig idé, sier hun.

Heller ikke Frølich er overbevist.

– Vi har faktisk et gjengpoliti i dag. Det er politiet. De har organisasjonen til å kunne håndtere dette. Det de trenger, er ressursene og hjemlene til det, sier han.

Amundsen, derimot, syns gjengpoliti er en interessant idé. Han holder døra åpen for å gå sammen med Senterpartiet når denne saken skal avgjøres på nyåret.

– Vi søker samarbeid der det gir mest mulig gjennomslag for Frps politikk.

Les også: – Fikser du fjernkontrollen på TV-en, fikser du også dette, sier varabrannsjef Per Svanæs (+)

Fakta om tiltak mot gjengkriminalitet

Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre er enige om ni nye tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet:

* Utrede om det i særlige tilfeller skal åpnes for forhøyet straff for kriminelle gjengangere under 18 år.

* Opprette egnede institusjoner i barnevernet med bevegelsesrestriksjoner for barn som har vist alvorlige atferdsvansker.

* Involvere og ansvarliggjøre foreldrene i større grad for gjentatte lovbrudd begått av barn under kriminell lavalder.

* Gjøre det enklere for politiet å inndra verdier som er tilegnet gjennom kriminelle handlinger.

* Utrede forslag om innføring av aktsomhetsplikt med straffansvar for dem som lar gjengkriminelles verdier, biler, leiligheter og så videre stå i sitt navn.

* Endre straffeprosessloven slik at de som begår kriminalitet i bestemte områder, kan nektes å oppholde seg i en større omkrets og i et betydelig tidsrom.

* Utarbeide forslag til lovhjemler som forbyr deltakelse i kriminelle gjenger og rekruttering til disse.

* Etablere et eget exitprogram for gjengkriminelle som gir dem bedre muligheter til å bryte permanent ut av det kriminelle miljøet.

* Sørge for at kroppsskade med kniv igjen registreres i Strasak-rapporten.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.