Nyheter

Spikret 300 millioner kroner til bedre kollektiv- og sykkeltilbud

Fireårig avtale om belønningsmidler fra staten skal blant annet sørge for å holde bussprisene nede, og sikre at byfergene forblir gratis.

Avtalen mellom samferdselsdepartementet, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Viken fylkeskommune ble signert i forbindelse med at statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) fredag besøkte Nedre Glomma-regionen.

Den innebærer 75 millioner kroner årlig i perioden 2020 til 2023, som skal gå til å styrke kollektivtransport, sykkel og gange i de to kommunene gjennom Bypakke Nedre Glomma.

– Jeg er imponert over det arbeidet som er gjort i Nedre Glomma for å styrke kollektivtransporten i regionen. Passasjerveksten på buss og ferjer de siste årene er positiv, og jeg er glad for at vi fortsetter med det gode samarbeidet, sier Noresjø i en pressemelding.

Les også: Her får mødrenes forkjemper egen park

Brukt på forskudd

Allerede i våres gikk departementet ut med et tilbud om de 300 millioner kronene, men avtalen krever også en behandling i bystyrene og fylkestinget først. På fylkesnivå kom ikke saken opp før denne uka, og derfor kom man heller ikke i mål med signeringen før nå.

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet kollektivtransportreiser.

Av de 75 millioner kronene i året som nå kommer Nedre Glomma-kommunene til gode, er 20 millioner øremerket til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Den sistnevnte posten er allerede brukt opp for i år, forteller daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma.

– Vi tok sjansen på at avtalen skulle gå gjennom, og derfor innførte vi nye og reduserte priser allerede da gratisbusstilbudet i Fredrikstad gikk ut i februar, forteller han til Demokraten.

Les også: Her finner du de tre nye sykkelhotellene

Trolig videreføring

Takstene på bussreiser i Nedre Glomma for 2020 innebærer blant annet at prisen for månedskort er redusert til 300 kroner, at enkeltbilletter for voksne er satt ned fra 40 til 25 kroner, barne- og honnørbilletter til 15 kroner og at ungdom til og med 19 år reiser gratis med buss på kveldstid og i helger og ved helligdager.

Haug mener det er litt tidlig å si om det er samme prisregime som vil gjelde i 2021.

– Nå skal vi først evaluere det vi har gjort i 2020, med tanke på hvordan vi skal innrette prisnivået neste år. Koronapandemien har gjort den jobben litt mer krevende, fordi det førte til svært endrede reisevaner, men de tilbakemeldingene vi fikk i løpet av den første måneden var positive. Derfor er det ikke usannsynlig at vi viderefører de samme tiltakene et år til, utdyper han.

Les også: Sundby vil selge «Skjærhalden» (+)

– Større forutsigbarhet

De resterende 55 millioner kronene er rene belønningsmidler som kan brukes på øvrige tiltak for å dempe personbiltrafikken, men også her er en stor andel av potten allerede bundet opp.

– Det er sånn at en god del av pengene allerede er disponert til drift. Rundt 20 millioner går til bedre busstilbud, mens ni millioner brukes på gratis fergetilbud i Fredrikstad, i et spleiselag med kommunen, sier Haug.

De resterende midlene brukes på ulike gang- og sykkeltiltak, og holdningsskapende arbeid knyttet opp mot å få flere til å velge kollektivtransport, sykkel og gange fremfor personbil.

Bypakke-sjefen er uansett godt fornøyd med at belønningsavtalen nå endelig er undertegnet og formalisert.

– Vi får en mye større forutsigbarhet enn vi har hatt tidligere, da vi måtte søke hvert år, og ikke en gang visste ved inngangen av året om søknaden ville bli innvilget eller ikke. En fireårig avtale gir oss muligheten til å planlegge bedre for hvilke tiltak det kan satses på framover, avslutter Haug.

Les saken: Må finne fram hestekuren  (+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: