Nedre Glomma får 220 mill. til å redusere biltrafikken

Dette innebærer belønningsavtalen som Nedre Glomma-regionen tilbys av Samferdselsdepartementet for treårsperioden vi har startet på.

Samferdselsdepartementet tilbyr Nedre Glomma en ny belønningsavtale for perioden 2020–2023, som skal legge bedre til rette for gang, sykkel og kollektivtransport. Staten vil bidra med 220 millioner kroner. Nedre Glomma får også tilbud om 20 millioner kroner årlig til reduserte kollektivpriser i samme periode, skriver departementet i en pressemelding.

– Regjeringen vil bidra til å gi innbyggerne i Nedre Glomma en bedre reisehverdag. Med et bedre tilbud vil flere velge å sykle og gå eller reise kollektivt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

LES OGSÅ: Advarer mot å spise fisk fra Vansjø – nå skal helserisikoen kartlegges på nytt (Demokraten+)

Forslaget til belønningsavtale innebærer at staten vil bidra med 220 millioner kroner i belønningsmidler. Det utgjør 55 millioner kroner årlig i avtaleperioden 2020–2023, som altså deles mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale prosjekter i Fredrikstad og Sarpsborg. Dette er midler som Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) ventet at skulle komme.

– Det er midler vi har søkt om og som vi i alle fall hadde store forhåpninger om at vi skulle få. Avtalen gjør at vi kan videreføre en del tiltak som vi har hatt i gang en stund, og som skal bidra til å øke bruken av kollektivtrafikk-tilbudene samt gang- og sykkeltilbud. Slik skal vi fortsette å redusere biltrafikken, sier Nygård til Demokraten.

LES OGSÅ: Full fres for lærlingen «Hæsse» og de andre havnearbeiderne på Øra

Formålet med belønningsordningen er å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet kollektivtransportreiser, heter det i pressemeldingen.

I Fredrikstad gjelder det allerede etablerte satsinger på buss, ferge, gang og sykkel.

– Belønningsavtalen vil finansiere noen av de kommunale prosjektene, opplyser ordføreren, som peker på «Hjem-jobb-hjem» som et annet spennende prosjekt i så måte. Prosjektet skal gjøre det lettere å bruke buss til og fra jobb.

Nedre Glomma tilbys i tillegg tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk på 20 millioner kroner årlig i avtaleperioden. Midlene skal blant annet rettes inn mot barn og unge, arbeidsreiser og nye reisende. Tilskuddet innlemmes i belønningsavtalen og følger samme periode.

– Dette er støtte til en allerede etablert reduksjon av prisen på enkeltbilletter på bussen, som vi satte ned til 25 kroner etter gratisperioden, forteller Nygård.

Nivået på belønningsmidlene og tilskuddet til reduserte billettpriser er i tråd med regjeringspartienes bompengeavtale, ifølge departementet.

LES OGSÅ: Fotoskatten fra Fredrikstad var bortglemt i 130 år (Demokraten+)