Nyheter

Fastlåst konflikt om spisepause på Hvaler

To år etter at Hvaler kommunestyre besluttet å ta fra de ansatte betalt spisepause har fagforeningene fortsatt ikke gitt slipp på den lukrative ordningen. Nå skal det på ny forhandles i rådhuset på Skjærhalden.

Av Arne Børresen

– Jeg har vært tillitsvalgt her i 19 år. Og kan love at så lenge jeg blir sittende kommer det ikke på tale å ta bort denne ordningen, sier Wenche Wroldsen, leder for Fagforbundet i Hvaler kommune.

– En avtale er en avtale

Det var i 2017 at det blå H/Frp/MDG-flertallet sørget for å gjøre det oppsiktsvekkende vedtaket om å be rådmannen ta bort den betalte spisepausa for flest mulig av kommunens 450 ansatte. Men Fagforbundet, Akademikerne, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet så rødt fra første dag - de ønsker ikke å gi opp dette godet.

– For oss er dette en enkel problemstilling: Vi har en avtale med arbeidsgiver Hvaler kommune om at spisepausa på jobben skal være betalt. Da kan ikke det borgerlige flertallet late som om et slikt dokument ikke finnes. En avtale er en avtale, det må begge parter forholde seg til. Og skal avtalen sies opp så gjør ikke vi det. Da må i tilfelle arbeidsgiveren ta dette initiativet. Så får vi ta det derfra med jussen og så videre, sier Wroldsen, som likevel understreker at det har vært ført forhandlinger og at det fortsatt skal forhandles.

DEBATT: «Derfor ønsker Hvaler Frp å bygge hytter i Hvaler»

30 omsorgsboliger – eller bare et telt?

– Hva vil kommunen spare på å fjerne lønna en halvtime hver dag for eksempelvis 400 ansatte?

– Ordfører Borge sier han vil bygge 30 nye omsorgsboliger for disse pengene. Jeg for min del tror ikke utbyttet er verdt noe særlig mer enn et telt. Ikke-betalt spisepause vil føre til en masse praktiske, uheldige konsekvenser. Ikke minst innenfor hjemmesykepleien, hvor de ansatte er ute i felten. Ved biblioteket må man holde stengt midt på dagen, for eksempel. Jeg tror absolutt vi ikke kommer i nærheten av de gevinstene H, Frp og MDG snakker om, hevder Wroldsen, som har blitt utfordret av de ulike H/Frp-regimene helt tilbake til 2007.

DEBATT: «Heia Hvaler = Heia Mona og Hvaler Arbeiderparti»

– Ikke logisk

Eivind Normann Borge (Frp) avviser at han noen gang har annonsert at 30 omsorgsboliger vil være resultatet av ikke-betalt spisepause:

– Det er bare tøys! Jeg har aldri uttalt noe slikt. Men Wenche vet jo at 30.000 arbeidstimer i året, eller nesten 200 timer hver eneste dag, koster oss mange penger. Derfor skjønner jeg heller ikke retorikken deres om at vi vil få dårligere tjenester ut til befolkningen dersom vi kutter ut den betalte spisepausa, sier Borge til Demokraten.

– Det er to år siden dere traff vedtaket; er du sikker på at det er innenfor lovverket å ta bort den betalte spisepausa når det de facto finnes en avtale mellom partene?

– Innenfor lovverket er vi nok. Dette handler jo om en avtale og hvordan vi skal forholde oss til den, ikke om loven. Men jeg mener ihvertfall det ikke er logisk å ha betalt spisepause. Hvis du leier inn en snekker i huset ditt så vil du vel ikke akseptere at han sender regning for tida han eller hun spiser?

LES OGSÅ: Hvaler-landskapet dør ut (Demokraten+)

LES OGSÅ: – Hvaler er en brannbombe

Rådmann Dag W. Eriksen bekrefter at det skal forhandles og drøftes med de tillitsvalgte i nær framtid. Han vil imidlertid ikke antyde noe om hva Hvaler kommune kan spare på å ta bort den mye omtalte, betalte spisepausa i øykommunen.

– Det er for mange faktorer i regnestykket til at jeg i dag kan si noe kvalifisert om beløp og andre forhold, understreker Eriksen.

DEBATT: «Hvaler satser på utbygging av fiber til innbyggere og hyttegjester!»