«Heia Hvaler = Heia Mona og Hvaler Arbeiderparti»

DEBATT Hvaler Arbeiderparti vil satse på boliger for yngre, og at vi skal beholde de tre kommunale barnehagene.

Alexander Hoff
Østfold Ambassadør, og stolt medlem av Hvaler Arbeiderparti

Høsten lokalvalg nærmer seg, og det er etter mitt syn svært viktig at vi nå får en ny politisk ledelse for at Hvaler som kommune skal bestå i fremtiden! Skal Hvaler ha en bærekraftig fremtid, må velgerne stemme frem Hvaler Arbeiderparti og Mona Vauger som ny Ordfører.

Det Hvaler trenger er en politisk trygg ledelse, som brenner for et bærekraftig øy-samfunn. En leder som Mona Vauger er akkurat dette. Hun har sterke røtter, og har vokst opp i Hvaler kommune. En leder som er jordnær, tillitsfull, lyttende, svært kompetent - og har et brennende engasjement for hele Hvaler. Ikke minst er hun en samlende leder. Dette er noe Hvaler har et sterkt behov for, etter all «støy» og negativ omtale som kommunen har hatt i den siste politiske perioden.

I 2018 jobbet jeg aktivt som Østfold-Ambassadør i min fritid (ulønnet som sådan), og i denne perioden lærte jeg mye om vekst, attraktivitet og bærekraftig utvikling. Vi fikk opplæring av de fremste eksperter i Norge innen; omdømme utvikling, attraktivitet, ledelse og kommunikasjon. I tillegg fikk vi besøke alle bykommunene i Østfold, hvor vi møtte ordførerne, næringsforeningene, og ledende lokale bedrifter.

Når jeg så ser til min egen kommune Hvaler, og hvordan dagens politiske ledelse med FRP, de uavhengige/Styrbord og Høyre driver på, må jeg ærlig si at dette er stikk i strid med hva jeg har lært som Østfold-Ambassadør. Her følger tre store konkrete eksempler som underbygger dette:

  1. Skolesaken
  2. Parkeringshall i Hvileberget
  3. Pukkverksaken

Skolesaken har fått nasjonal oppmerksomhet i eksempel på «slett politisk arbeid». Dette er svært negativt for kommunens omdømme, og mange vil vegre seg for å flytte til eller investere i en kommune med så uforutsigbar ledelse. «Hvaler FRP er en garantist for å opprettholde dagens skoler» sitat før lokalvalget i 2015. Dette var en fanesak for FRP, som de så enkelt snudde på uten noen forklaring/grunnlag.  Ja, de prøvde å bortforklare at økonomien var årsaken, men det vet vi alle ikke stemmer etter budsjettsprekken.

Parkeringshus saken, som Fredrikstad Blad omtalte som en såkalt «hestehandel» mellom FRP, Høyre og de uavhengige/Styrbord. Kun 2 mnd etter skolesaken, snudde altså Høyre (de uavhengige som nå er i Styrbord) i denne saken. Dette har bidratt til flere folkemøter, mange negative medieoppslag, og særdeles dårlig omdømme for Hvaler. Nå har både de uavhengige i Styrbord og Høyre snudd nok engang, kan det ha noe med at valget nærmer seg mon tro? Hvordan skal innbyggerne ha tillit til partier som vingler slik som dette?

I pukkverksaken virker det som om Høyre og FRP er mer opptatt av å skape «3 nye arbeidsplasser», enn å ta hensyn til viktige naturressurser og flere lokale bedrifter. Når vi ser tilbake på både denne saken, men også til skolesaken med nesten 30 bedrifter som signerte på bevaring av skolene (og de over 100 arbeidsplasser som disse representerer).  Så har hverken FRP, de uavhengige/Styrbord, eller Høyre «brydd» seg om å høre på disse. Det virker rett og slett som om de ikke er opptatt av at lokale bedrifter skal ha et trygt, forutsigbart og godt grunnlag for å drive næring.

LES OGSÅ: «Få fortgang i utvidelsen av småbåtplasser i Utgårdskilen»

Alle disse tre sakene har skapt stor negativ blest om Hvaler kommune. Dette motvirker attraktivitet, og vil være et direkte hinder for tilflytting av bedrifter, investorer, og ikke minst barnefamilier. Alle disse elementene er viktige i et bærekraftig øy-samfunn, og for at Hvaler kommune skal bestå i fremtiden.

Hvaler Arbeiderparti vil satse på boliger for yngre, og at vi skal beholde de tre kommunale barnehagene. Kan innbyggerne stole på at FRP og Høyre fløyen vil være «garantister» for å bevare disse barnehagene? (Som i skolesaken over!)

Hvaler Arbeiderparti vil også satse på stedstypisk næring og småskala næring, som jo lykkes på Hvaler i dag. Dette vil kunne gi en bærekraftig fremtid for hele øy-samfunnet, og god utnyttelse av våre muligheter som både turismen og havet bringer.

Heia Hvaler = Heia Mona og Hvaler Arbeiderparti.