«Derfor ønsker Hvaler Frp å bygge hytter i Hvaler»

DEBATT Hvaler Frp mener at alt som har med våre sommergjester å gjøre, bidrar til en positiv utvikling for alt lokalt næringsliv små eller store.

Eivind Borge
Ordførerkandidat for Hvaler Frp

De fleste partier i Hvaler uttaler at de ønsker å støtte småskalanæringen i kommunen og det er i seg selv godt å høre. Nå har vi til gode å se hvordan dette skal gjøres. Dette ønsker Hvaler FrP å si noe om.

Den største småskalanæringen vi har i dag samlet sett vil jeg tro er de små og mellomstore tømrer og byggmesterfirmaene, elektrikerfirmaer, rørleggerfirmaer, murerfirmaer og flere andre som har relasjon til byggenæringen i Hvaler. Vi har også andre næringer som dagligvare, servicenæring, restaurantnæring, byggevare, overnatting osv. osv. Dette er alle bedrifter som er avhengig av en utvikling som bidrar til en forutsigbar omsetning, som igjen gjør at de kan beholde og kanskje også øke antall ansatte.

Hvaler Frp har hele tiden ment at det er mulig å bygge ganske mange nye hytter i Hvaler, uten at det vil være mye synlig hvis vi fortetter eksisterende hytteområder og samtidig legger til rette for en forsiktig bygging i tilknytning til der det allerede ligger noen hytter allerede. Det vi vet i dag er at eksisterende næringer som er relatert til bygg og vedlikehold har mye arbeid gjennom hele året, og mye av aktiviteten er relatert til fritidsboliger. En utbygging av nye hytter vil kunne gi vekst i denne næringen og sannsynligvis flere ansatte.

Det vi også vet i dag er at når våre sommergjester kommer tilbake til sine fritidsboliger øker omsetningen for service og handelsnæringen formidabelt. Ved bygging av noen flere hytter vil dette igjen skape vekst i denne viktige næringen. Dette vil skape forutsigbarhet og sannsynligvis vekst som også kan bidra til at denne næringen trenger flere ansatte.

Hvaler Frp mener at alt som har med våre sommergjester å gjøre, bidrar til en positiv utvikling for alt lokalt næringsliv små eller store. Hvaler Frp mener det vil være muligheter for vekst på en bærekraftig måte ved å bygge noen flere hytter i Hvaler.

Hvis du mener at dette kan gjøres for å skape utvikling, bør du slik den politiske situasjonen er i dag, inntil Hvaler Høyre synliggjør hvem de ønsker å samarbeide med, stemme på Hvaler Frp til høsten som foreløpig det eneste sikre borgerlige alternativet.

Godt valg!