Ny krepse-art oppdaget i Nedre Glomma

Følsom for forurensing og sure forhold.

Oppdagelsen ble gjort av NIVA-forsker Joanna Lynn Kemp.

– Arten ble funnet i prøver samlet inn fra nedre del av Glomma, nær Sarpsborg, våren og høsten 2018. Den ble ikke sett i prøver fra de samme stedene i 2015, sier Kemp.

LES OGSÅ: Mener torsken bør fredes i fem år eller mer (Demokraten+)

Innført av mennesker

Proasellus meridianus er utbredt over hele Europa og Storbritannia. Den nære slektningen Asellus aquaticus (gråsugge) er imidlertid vanlig i Norge og finnes over hele landet, skriver Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

En tredje art, Proasellus coxalis, er også identifisert i Norge etter 2012, men begrenset til et område rundt Stokkalandsvatnet i Sandnes i Rogaland.

– De to nye artene er sannsynligvis kommet til Norge på grunn av menneskelig innføring, sier Kemp.

LES OGSÅ: Over 300 utrydningstruede arter i Ytre Hvaler (Demokraten+)

Ikke-aggressiv art

Økologiske forskjeller mellom Proasellus meridianus og den innfødte Asellus aquaticus beskrives som små, men Asellus aquaticus antas å være mer tolerant for forurensning og sure forhold.

Den nye arten sees ikke på som en aggressiv eller problematisk art.

Proasellus meridianus er en liten krepseart på størrelse med en vannloppe. Den skiller seg fra Asellus aquaticus ved at den har en blek stripe over den nedre delen av hodet. 

I likhet med Asellus aquaticus lever den i elver, bekker og ferskvann.

LES OGSÅ: Fredrikstads "Ikea-jorde" er fire ganger større enn i Vestby

God fiske-mat

Glomma har en viktig funksjon som gyte- og leveområde for mange fiskearter. Ørret, abbor, gjedde, sik, gjørs, lake og harr er blant fiskeartene som lever i Glomma.

I elvesystemet er det til sammen registrert hele 34 forskjellige fiskearter og norgesrekorden på gjedde er flere ganger tatt i området.


Proasellus meridianus er en art av krepsdyr i orden isopoder og blir omlag blir 1 centimeter lang. Asellus aquaticus og den nyinnflyttede slektningen finnes på bunnen i vann og dammer, og er riktig næring for fisk.