STEM! - stem hva dere vil bare ikke AP!

Jeg vil ha ny ledelse og mener at Fredrikstad trenger en forskyvning av makt – at flere småpartier blir større og AP mindre, skriver Lino Lubiana.

Lino Lubiana
KrF Fredrikstad

 

Jeg vil ha ny ledelse og mener at Fredrikstad trenger en forskyvning av makt - at flere småpartier blir større og AP mindre.

Jeg tror også at partier som MDG og SP vil få større gjennomslag i et «sentrum - høyre samarbeid» enn i fast grep med AP, SV og Rødt.

Mange unge er på vei inn i politikken, noen fra Rødt og flere fra vårt eget, unge KrF lag - Kamilla Synnøve Nandrup Pettersen, Kolbjørn Westberg og Constance Thuv. Jeg har ikke tro på Rødts ideologi og politikk, men jeg har tro på at nye unge kommer inn i med nye tanker og perspektiver.

Les også: Venstre kan ryke ut av bystyret etter 126 år (Demokraten+)

Jeg mener i prinsippet at man i Fredrikstad i dag kan stemme på alle - bare ikke AP, for et for stort AP ødelegger en lokalpolitisk debatt og en god demokratisk prosess. De blir så store at de ikke trenger å argumentere for sin sak. Det gir oss ikke gode løsninger på viktige forvaltningsområder som næring, verdiskaping, helse, skole, breddeidrett og klima.

Det finnes mye penger. Noe rotes bort og AP drysser litt sjokolade penger her og der.

Koblingen mellom AP, Fagforbundet og LO med ledere fra fagorganisasjonene på 3 og 4 plass mener jeg også skader eksempelvis rammer og lønnsutviklingen for flere grupper i kommunen, fordi de blir sittende på arbeidsgiversiden og får et behov for å si at alt er bra i Fredrikstad, hvilket det ikke er - eksempelvis rammene for hjelpepleier- og sykepleiertjenesten som jo får direkte følger for velferden i kommunen - noe Sykepleierforbundet har synliggjort.

Debatt: Hageeiere i Fredrikstad bør flytte til Moss eller Sarpsborg

Jeg er redd AP via fagforeningene også bidrar til unødvendig å skremme med at kommunalt samarbeid med private vil føre til omfattende privatisering, tap av kommunale arbeidsplasser og kapitalmakt og at profittører kjører Tesla på velferdens bekostning. Den faren er overdrevet. Det er å male fanden på veggen for å si det teologisk. En opptelling, tror jeg, vil synliggjøre at flere AP ledere har Tesla enn andre politikere, uten at det skal ha avgjørende betydning.

KrFs målsetting er ikke en generell privatisering, og jeg tror heller ikke Høyres. Jeg tror på en kjerne av offentlige tjenester og institusjoner og noen regulerte private tiltak, fortrinnsvis ideelle, private organisasjoner som Uloba, Blåkors og By misjon mm og på skolesektoren NLM som alt driver Hans Nielsen Hauge. Privat industri som Stabburet, Jackon og Unger er gull verdt. Hva skulle vi gjort uten enkeltmenneskers ideer, sterke vilje og hardt arbeid? Hvilken evne har Fredrikstad kommune i APs hender til den slags verdiskaping? Vi må ta vare på den som vil noe. Vil også Kan Cao gå bort? Jeg syns det har blitt stille rundt sykehusprosjektet. Er vi i ferd med å miste en ivrig investor? Dette kan Høyre bedre enn AP!

Hadja Tajik og AP har tydelig signalisert et sporskifte og et brudd med friskole forliket på Stortinget. Vi mener at noe privatisering, ved siden av gode kommunale tjenester, vil gi en bredere faglighet, et lavere sykefravær, et utvidet valg av tjenestetilbud og flere barnehager i sentrum. Forsiktige mål vil kunne nås over litt tid med naturlig avgang, god ledelse og en bevist politikk

Debatt: «Bomringen medfører at tidligere kommuner som Onsøy, Kråkerøy, Borge og Rolvsøy `leveres tilbake`»

Vi tror ikke AP, SV og Rødt lykkes med verdiskapning og nye arbeidsplasser og er redd vi er på vei mot tankeganger og politikk som vi vet på sikt ledet til økt arbeidsledighet og at Øst-Europa gikk konkurs - MEN vi gir dem rett i at vi må samarbeide med fagforeningene, ta vare på arbeidernes rettigheter og på de i samfunnet som trenger ekstra velferd. Det vil KrF!

Kronikk: «Stem NEI til Viken»

Stort verditilfang, politisk bredde, debatt og drøfting vil gi priser og gode resultater på annet enn på en estetikk og et smalt kulturliv. Jeg mener god utvikling og bærekraft blir fraværende med et for stort AP.

Det finnes alternativer - vi må opp av stolen og stemme. Godt valg!