«Er Hvaler Arbeiderpartis valgprogram troverdig?»

Programmet til Hvaler Arbeiderparti er omfattende og ser ut til å være godt gjennomarbeidet, men de nevner ikke eiendomsskatt med ett ord, skriver Ottar Johansen, listekandidat Hvaler Styrbord.

Ottar Johansen
Listekandidat Hvaler Styrbord

 

Arbeiderpartiet på Hvaler har et omfattende program med både visjoner, ønsker og valgløfter. Det aller meste av dette koster penger, men de sier lite om hvordan de vil finansiere sine valgløfter. Eksempler på hva de vil gjøre eller jobbe for i løpet av perioden er f.eks. «Bygge flere sykehjemsplasser på Dypedalåsen og omsorgsboliger på Skjærhalden, ha døgnbemannet tilbud innenfor rus og psykiatri, bygge gang og sykkelvei langs fylkesveiene 108 og 472 fra Bratte Bakke  til Hauge og jobbe for at det blir bygget en svømmehall på Hvaler».

Debatt: «Hva skal være Hvalers framtid?»

På spørsmål (på Facebook) om hvordan de vil finansiere sine valgløfter, sier de ingenting. De svarer heller ikke på spørsmål om de vil reversere skolevedtaket om en skole.

De sier i programmet sitt at de vil «sette tæring etter næring» og at «Finansiering av fremtidens velferd er avhengig av et levedyktig næringsliv», men dette gir ikke noe nevneverdig ekstra kroner til å finansiere et oppfattende handlingsprogram for neste valgperiode.

Debatt: «Hva ønsker fagforbundet Hvaler for sine medlemmer?»

Programmet til AP er omfattende og ser ut til å være godt gjennomarbeidet, men de nevner ikke eiendomsskatt med ett ord. Det er det i høyeste grad interessant for velgerne å høre noe om.  Eiendomsskatt har vært et tema i valgkampen, og Hvaler AP sier at de «har ingen planer om å øke eiendomsskatten». Men kan det tenkes at denne planen kan endres i løpet av perioden? Kanskje allerede i høstens budsjettbehandling? Dette bør Arbeiderpartiet kunne si noe om. Hvis ikke, er det grunn til å stille spørsmål om partiprogrammet er troverdig.