Kongstenbadet stengt ut året

Stengningen får store konsekvenser for både svømmerne og for Fredrikstad kommune, som vil tape millionbeløp.

Utbedring av vannskadene på Kongsten etter regnværet denne måneden er omfattende. Svømmehallen åpner tidligst i januar 2020, melder Fredrikstad kommune.

– Det meste av teknisk utstyr til ventilasjon, dusjvann og bassengteknisk utstyr er plassert i byggets kjeller, der vannet trengte inn. Vanninntrengingen har medført store saneringsbehov og store deler av det tekniske anlegget, samt pumper for drift av bassenger må skiftes, sier etatssjef bygg og eiendom i Fredrikstad kommune, Voica D. Imrik.

LES OGSÅ: Abid Raja hyller Kongstensvømmerne (Demokraten+)

Vanskelig for Kongstensvømmerne

Etter ekstremværet i månedsskiftet så det ut til å ha gått verst utover Kongstenhallen og Blomsterøyhallen, som begge ble holdt stengt.

– Hele kjelleren ligger under rundt en halvmeter med vann og hele det elektriske anlegget er slått ut. Her er det mulig at det må bestilles en ny trafo, noe som kan ha en leveringstid på opptil åtte uker, opplyste etatsjef for bygg og eiendom, Voica Imrik i kommunen, til Demokraten.

– Etter kartlegging, testing og dialog med leverandører av utstyret som må byttes, ser vi nå at vi dessverre ikke klarer å få ferdig Kongstenbadet før tidligst januar, fortsetter hun.
Badesjef i Fredrikstad kommune, Glenn Andersen, sier de vil åpne badet så snart det lar seg gjøre.

– Dette er en uheldig situasjon, og vi forstår at dette gjør hverdagen til aktive svømmere og spesielt Kongstensvømmerne veldig vanskelig. Dette skyldes forhold vi ikke rår over. Vi gjør det vi kan for å finne andre alternativer for Kongstensvømmerne, men behovet er langt større enn det vi klarer å dekke opp, forteller Andersen.

For konsekvenser for alle

Han sier at kommunens eneste tilbud om offentlig bad til publikum nå er Gaustadbadet som er åpent for fellesbad tirsdag-lørdag, og Gressvikbadet som har damebad mandager og herrebad fredager.

– Stengningen får også store konsekvenser for Fredrikstad kommune og vil trolig medføre et inntektstap fra publikum på mellom 1 og 1,5 millioner kroner. Vi gjør nå det vi kan for å oppnå et samlet regnskap i balanse ved årsslutt, sier kultursjef i Fredrikstad kommune, Ole-Henrik Holøs Pettersen.

Voica D. Imrik sier at det kun er svømmehallen på Kongsten som må holdes stengt ut året. Idrettshallene er forventet i drift i løpet høsten.

– Foreløpig ser det ut som hallene A/B/C kan åpne i uke 42, og hallene D/E i uke 40, men dette er antatte åpningstider og kan bli skjøvet på, sier Imrik.

LES OGSÅ: Kvinne alvorlig skadet i trafikkulykke i Fredrikstad