Dømt for seksuell omgang med barn

En Fredrikstad-mann i midten av 20-årene er idømt fire måneders fengsel, to av dem betinget, for å ha hatt sex med en 14 år gammel jente.

Saken mot mannen var oppe i Fredrikstad tingrett tidligere denne måneden, men den seksuelle omgangen mellom ham og jenta fant sted tilbake i 2017.

Ifølge dommen erkjente mannen straffskyld for forholdet allerede i første politiavhør, noe han gjentok da han møtte i retten. Videre forklarte han også at han var klar over at jenta kun var 14 år da samleiet skjedde.

– Retten legger til grunn at samleiet ikke skjedde som følge av tvang, men at tiltalte ønsket å ha samleie og utøvde et visst press for å oppnå dette ved å «mase», heter det blant annet i dommen.

Les også: Dømt til fengsel for å ha påført sin seks uker gamle datter to brudd i armen

Videoer og bilder

I henhold til strafeloven § 308 er det ved seksuallovbrudd overfor mindreårige anledning til å slippe straff dersom de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling, men retten fant ikke at det var relevant i dette tilfellet.

«I denne saken var aldersforskjellen mellom de involverte omkring 7 år og 10 måneder. Denne aldersforskjellen er åpenbart for stor til at det kan være grunnlag for straffebortfall …», står det videre i dommen.

Mannen er også dømt for å ha vært i besittelse av bildemateriale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn, eller som seksualiserer barn. Mobiltelefonen og PC-en han oppbevarte disse bildene og videoene på ble beslaglagt av politiet tilbake i 2017, og ble i retten besluttet inndratt for godt.

Les også: Alkoholpåvirket kjøretur uten førerkort endte i autovernet

Fikk strafferabatt

I tillegg ble mannen dømt for å ha avgitt uriktig forklaring til politiet i forbindelse med en voldtektssak der en bekjent av ham er tiltalt.

Samlet sett fant retten at et riktig utgangspunkt for straff var ubetinget fengsel i sju måneder. Det ble imidlertid lagt formildende vekt på at mannen tilsto de bærende punktene i tiltalen allerede i første politiavhør, og det tok rundt ett år fra saken ble ansett som ferdig etterforsket til tiltalen ble tatt ut i august i år.

På bakgrunn av disse omstendighetene falt retten ned på at straffen skulle settes til 120 dagers fengsel, hvorav 60 dager gjøres betinget. Mannen ble også dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisningserstatning til den nå 16 år gamle jenta, samt 10.000 kroner i saksomkostninger.

Les også: Mann (53) fikk sin dom nummer 26