Debatt

Gjør kaserna i Gamlebyen om til et «all inclusive»-hotell

Kundene får en vakker og unik opplevelse, og samtidig støtter de yrkesopplæringen med sine behov, forespørsler og høflighet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Fredrikstad er det behov for omtrent 80 arbeidsplasser for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i nærmeste framtid. Vi foreslår at kaserna i Gamlebyen utvikles til et hotell som drives av mennesker med funksjonsnedsettelser.

I Italia og Australia drives flere slike hoteller med fullt belegg, konseptet er en stor suksess. Hotellene er opplæringsarenaer, arbeidsplasser og prisvinnende reisedestinasjoner. Hotellene gir mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å bruke talentene sine til beste for samfunnet i et sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig konsept.

Karianne Hjørnevik Nes

Hotellene er en del av kjeden Albergo Etico. Albergo Etico er vakre hoteller i bysentre. Men – fremfor alt – er det steder hvor mange unge mennesker, med funksjonshemninger og sine utfordringer, nærmer seg arbeidslivet og lærer seg et fag.

Albergo Etico har også et akademi for yrkesopplæring og selvstendighet. Etter 8, 10 eller 12 måneder med praktisk og teoretisk opplæring, kan unge mennesker fortsette videre i yrkeslivet til andre hoteller. Noen får også øve på å bo selvstendig i trygge rammer. Slik får unge mennesker mulighet til å delta i samfunnet på like vilkår, et liv som alle andre.

Øvrige ansatte i Albergo Etico har flere oppgaver enn å være resepsjonist eller kelner. De er ikke bære gode veiledere, men også gode rollemodeller. Opplæring og veiledning skjer i tråd med forskningsbasert kunnskap. I Norge brukes samme modell i prosjektet «Helt med», der mennesker med utviklingshemming får arbeid i ordinært arbeidsliv.

Hotellene gir mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å bruke talentene sine til beste for samfunnet.

Kundene i Albergo Etico bidrar også aktivt. Ved å velge Albergo Etico støtter de engasjementet for alles rett til å delta i samfunnet og arbeide på lik linje med andre. Kundene får en vakker og unik opplevelse og samtidig støtter de yrkesopplæringen med sine behov, forespørsler, høflighet, og ved å være “kunder”.

Fredrikstad har akkurat takket nei til Helt med-prosjektet. De 80 personene som nå står i kø for arbeid og sysselsetting er ikke omfattet av de planene som nå er vedtatt for arbeid og aktivitet. Kaserna kan bidra til å realisere politikernes visjoner i temaplanen #levemittliv og sette Fredrikstad på kartet som den lille verdensbyen. Sarpsborg har de samme utfordringene og hotellet kan eventuelt være et interkommunalt prosjekt.

Mer fra: Debatt