Debatt

Gratulerer – det blir fartøyvernsenter på Isegran

Noe av det viktigste limet i et samfunn er frivillighet og identitet som forener. Det gjør dette fartøyvernsenteret.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Cecilie Agnalt, komitéleder kultur, Viken fylkeskommune

«Hvis man ikke kjenner fortiden forstår man ikke nåtiden, og egner seg ikke til å forme fremtiden» er en kjent læresetning. Viken fartøyvernsenter handler om og forene fortid med nåtid. Og forvalte vår historie inn i vår tid.

Viken fartøyvernsenter er viktig for vår region. Det henvender seg til et annet marked enn de andre fartøyvernsentrene som også støttes av sine fylkeskommuner Østnorske båtbyggertradisjon er viktig for vår historie og tømmerfløtingens spesialfartøy har vært viktig for vår moderne historie. Dette nye fartøyvernsenteret skal ha fokus på mellomstore og mindre båter. Der damp, og lystfartøy er med.

Cecilie Agnalt, Østfold Ap. Her ved Kirkeparken og rådhuset i Moss.

Fartøyvernsenter bidrar til kartlegging, men også kunnskap og videreformidle og ivareta kulturarv. Det essensielle er og sikre: Håndverk innen antikvarisk vedlikehold og istandsetting som bevares i et langsiktig perspektiv. Fartøyvernsenter er et virkemiddel og en garanti for at eldre håndverksmetoder blir ivaretatt. Fartøyene er en kilde til innsikt, identitet og opplevelse.

Når fartøyvernsentrene ble etablert i sin tid var planene om et fartøyvernsenter på Østlandet. Slik ble det ikke. Derfor er vi ekstra glade når Viken fartøyvernsenter skal etableres på Isegran. Akershus, Buskerud og Østfold har hver sine innganger til dette kunnskapssenteret, og mye forener.

En stor del av fartøyene er knytta til tømmerfløting. Tømmerfløting har vært viktig og helt avgjørende for vår moderne historie slik vi kjenner den i dag. Vi må også huske at det er høy grad av frivillighet knytta til fartøyvernsenteret. Frivillighet lever av lyst og dør av tvang. Her har vi en helt unik frivillighet med stor grad av rekruttering.

Isegran har en helt spesiell lokalisering og historie. I høy grad av velkomsten til Norge!

  • Representerer middelalder arkeologi
  • Forsvarshistorie
  • Kulturmiljø
  • Maritimt kulturlandskap

I tillegg er senteret knytta til PLUS-skolen. PLUS-skolen med båtbyggerfag som gir fagbrev.

I tillegg til kystkultur ivaretar dette senteret også innenlands skipsfart som er en stor del av historien vår. Verdt å nevne er Fetsund lenser (nasjonalt kulturminne) og vannveien med Glomma og Haldenkanalen fra Skulerud i Akershus til Tistedalen i Østfold, med et viktig sentrum i Ørje der store deler av dampfartøyene har tilhørighet. Haldenkanalen er også definert som noe så viktig som Teknisk industrielt kulturminne! Her finner vi Nord-Europas høyeste sluseanlegg.

Noe av det viktigste limet i et samfunn er frivillighet og identitet som forener. Det gjør dette fartøyvernsenteret. Inn i vår tid opplever vi en økende interesse for lokal turisme, og lokalsamfunn og byer opplever store synergieffekter. Det leverer Viken fartøyvernsenter også på.

Viken fartøyvern er et spleiselag mellom fylkeskommunen og Fredrikstad kommune. I Viken fylkeskommune var det bare Høyre som ikke ønsket og følge vedtatte planer, mens i Fredrikstad kommune ble det enstemmig vedtatt.

Derfor; Det blir Viken fartøyvernsenter på Isegran.

Gratulerer Fredrikstad, og hele Østfold!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt