Fredrikstad

Lars Roar (38) hentet veteranbåten faren jobbet på

«Færgebaad No III» bygget ved Fredrikstad Mekaniske Verksted i 1891 har gjort tjeneste som både ferje og slepebåt. Framtiden for den 130 år gamle «damen» på Torp var lenge usikker. Torsdag ble ferja slept til Isegran.

1 av 20