Debatt

Psykisk oppvekst – ny kunnskapsbank om barn og unges psykiske helse

Barn og unge har grunnleggende basisbehov som skal ivaretas slik at de kan oppleve mestring og utvikling i livet sitt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ungdomstiden har endret seg de siste 30 årene, og verden har blitt annerledes. Mange barn lever store deler av livet sitt online, har et annet fritidsmønster og tilbringer mye tid hjemme. Selv om norsk ungdom i hovedsak har det bra, har stadig flere over tid rapportert om psykiske helseplager, og rundt fem prosent av barnepopulasjonen har en psykisk lidelse.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Barn og unge har grunnleggende basisbehov som skal ivaretas slik at de kan oppleve mestring og utvikling i livet sitt, det være seg i familien, med venner, i undervisning og barnehage, i fritid og i nærmiljø og samfunn. Samtidig er de utsatt for en rekke mekanismer som påvirker oppvekstløpet og egen psykisk helse. Forhold som kjønn, funksjonsnivå, kultur og sosioøkonomisk status er noen av mange dimensjoner som kommer i spill, og det er viktig for oss alle å ha en bevissthet rundt det som driver og påvirker en barndom og ungdomstid. Hjernen er tross alt ikke ferdig møblert før vi er rundt 25 år.

Barnets psykologiske utvikling henger ofte sammen med og blir påvirket av strukturelle overgangsfaser. Skal du fra barnehage til skole, begynne å klare deg selv og styre egne vennskap og fritid eller plutselig få karakterer for første gang gjør det noe med deg og psyken din. Samtidig som settingen forandrer seg påvirkes også de primære relasjonene du har i livet, og endrer betydning etter hvert som de samspiller med andre forhold i omgivelsene. Det kan være krevende for de voksne rundt å henge med i utviklingen og skjønne hva som er person og hva som er situasjon. Det er så mye som kan være normalt.

Foreldre og andre som jobber eller lever med og rundt barn lurer ofte på hva som er normalt og hva som burde gi grunn til bekymring. I en undersøkelse om foreldrerollen oppgir 67 prosent av mødre og 49 prosent av fedre at de ofte eller av og til er bekymret for barna sine. Vi er mange som har delt et stort og udekket behov for tydeligere og mer tilpasset kunnskap om barn og unges psykiske helse. Kunnskap gir trygghet og er god forebygging for god psykiske helse, mestring og trivsel.

Rådet for psykisk helse har derfor laget en kunnskapssamling som beskriver hvordan barn og unge går gjennom ulike trinn og milepæler der man kan lære mer om hva som hemmer og fremmer en god psykisk helse.

psykiskoppvekst.no kan man lese og høre om alt fra livskvalitet, mat og søvn til seksualitet, skjerm, rus og psykiske lidelser i oppveksten. For hva danner et fellesskap og hvordan kan vi beskytte de unge i familien og på de andre arenaene de beveger seg og former livet og psyken?

Du finner både artikler og podkastepisoder lett tilgjengelig og gratis på psykiskoppvekst.no.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt