Debatt

Leksefri skole må prøves ut

Vi mener det er gode grunner til å se kritisk på om leksepresset er for høyt.

«Lekser må ha en pedagogisk begrunnelse», skriver Stein Erik Lauvås (Østfold Ap).
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skolearbeidet skal bli gjort i løpet av skoledagen slik at vi demper unødvendig leksepress. Det må være hovedregelen. Vi ønsker også å la kommuner og skoler prøve ut leksefri. Men dette er det kommunepolitikerne som må få bestemme, noe regjeringen vil forhindre.

Hjemmearbeid er en del av lærernes metodefrihet og ansvar, og kan bidra til styrke samspillet mellom elever, foreldre og skolen når det gjøres på riktig måte. Arbeiderpartiet ser viktigheten av repetisjon og mengdetrening for å oppnå best mulig læring.

Men vi mener det er gode grunner til å se kritisk på om leksepresset er for høyt, og ønsker å legge til rette for en bedre leksepraksis i skolen. Lekser må ha en pedagogisk begrunnelse, være tilpasset hver enkelt elev, bestå av oppgaver eleven mestrer og samtidig ikke tar for mye tid. Vi vil ha flere lærere med bedre tid til å følge opp hver elev.

Kommuner og skoler som ønsker det kan prøve ut leksefri. Vi vil samle erfaringene fra slike forsøk nasjonalt for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om lekser i skolen og undersøke omfanget av lekser. SFO bør i større grad tilby leksehjelp som en del av tilbudet.

Stortingsrepresentant og leder for Østfold Arbeiderparti, Stein Erik Lauvås.

Mer fra: Debatt