Debatt

En god fellesskole med rom for alle gir et godt samfunn

Arbeiderpartiets mål er at alle barn skal vokse opp i trygghet – uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvordan familien deres er satt sammen.

Hilde Sandmæl, Fredrikstad Arbeiderparti, bystyrerepresentant.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

– Er det sant at i gamle dager kunne barna leke med hvem de ville? Dette sa en av de aller yngste elevene på en skole i Fredrikstad tidligere denne våren. Ett og et halvt år er en stor andel av livet til en sjuåring. Ett og et halvt år med pandemi, annerledes hverdager og kohorter. Så glemmer kanskje barnet alle de rare reglene så snart verden åpner opp igjen. Men kroppen og hodet lagrer allikevel erfaringer som former hvordan du mestrer livet når du blir stor. Det er derfor det er så viktig med en god og trygg oppvekst.

Pandemien har ført til økte forskjeller. En av de største utfordringene vi har i årene fremover blir å reparere dette. Da må alle med, og en sterk og trygg skole for alle er et viktig verktøy. Arbeiderpartiets mål er at alle barn skal vokse opp i trygghet – uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvordan familien deres er satt sammen.

Arbeiderpartiet vil ha en skole med flere kvalifiserte lærere med bedre tid og tillit. En skole som fjerner unødvendig rapportering, slik at lærerne får bedre tid til hver enkelt elev. En skole med kompetansekrav til lærerne, men som ikke avskilter lærere utdannet før 2014. En skole som gir alle barn rike og varierte mestringsopplevelser, som også tar vare på de praktiske talentene i større grad enn i dag.

En god fellesskole med rom for alle gir et godt samfunn. En god fellesskole er best for flest.

Stem Arbeiderpartiet i september.

Mer fra: Debatt