Debatt

«Treskur til besvær»

Jeg vil tro at flytting, eller midlertidig lagring av det verneverdige treskuret vil være en god investering med tanke på arbeidsplasser og skatteinntekter fra en gammel Fredrikstad-bedrift.

###
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Sverre Skaarberg
Fredrikstad

Det gamle treskuret på Gressvik er erklært  verneverdig og kan ikke rives. En «hjørnesteinsbedrift» har behov for utvidelse og må muligens flytte. Vår kommunes etterslep av vedlikehold av kommunale bygninger nærmer seg nå 500 millioner kroner. Og det vil øke!

Jeg vil tro at flytting, eller midlertidig lagring av det verneverdige treskuret vil være en god investering med tanke på arbeidsplasser og skatteinntekter fra en gammel Fredrikstad-bedrift som Sleipner Motorfabrik, som må utvide.

Les også: Tørkeskuret må flyttes om Sleipner skal kunne bygge

Jeg minner om at vi – Fredrikstad Kommune – ikke en gang klarte å redde restene etter Tordenskiolds kaprede svenske fregatt «Stenbocken» det svenske flaggskipet fra 1600-tallet i Gamlebyen. Restene av skuta brant ned mens guttunger forsøkte å slukke med å pisse på bålet de hadde tent i restene.

En av Fredrikstads største historiske turistattraksjoner!

Gammelt trevirke brenner godt! Hva vil det koste å sikre treskuret på Gressvik? Billigere og klokere å lagre til vi får et nytt museumsområde? «En Blomstrende Handelsby» er avhengig av at de folkevalgte politikere spiller på samme lag som næringslivet ...