Debatt

«Stopp voldtektene, samtykkelov nå»

25. november markerer startskuddet for en 16 dager lang kampanje mot vold mot kvinner.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hannah Berg
Gruppeleder Rødt Fredrikstad

Sol Skipnes
Lagsleder Rødt Fredrikstad

25. november markeres den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner og er en merkedag som bør inn i kalenderen til alle. Datoen markerer startskuddet for en 16 dager lang kampanje mot vold mot kvinner, og er en viktig dag. Kampanjen skal skape oppmerksomhet om hvor viktig det er med finansiering til tiltak mot vold mot kvinner.

Siste dag i kampanjen er lagt til 10. desember. Det er ikke tilfeldig. 10. desember er nemlig menneskerettighetsdagen. Dette er med på å understreke at vold mot kvinner fremdeles er en av de største utfordringene innenfor arbeidet med menneskerettigheter.

Å rette fokus mot å avskaffe vold mot jenter og kvinner verden over, er kanskje ekstra viktig i år på grunn av koronapandemien. Pandemien har ført til at de aller fleste bruker mer tid enn vanlig hjemme. Noe som for mange betyr økt tid sammen med sin overgriper og mer vold i hjemmet. Tall fra FN viser at for eksempel samtaler til hjelpetilbud for voldsutsatte kvinner har økt i mange land verden over siden koronapandemien brøt ut. Sosial isolasjon, økonomisk usikkerhet og mindre bevegelsesfrihet som følger av pandemien har gjort kvinner enda mer sårbare for vold.

Da Norge stengte, ble mange hjelpetilbud stengt eller redusert i åpningstid, og regjerningen ba befolkningen om å være forsiktige med å overbelaste hjelpeapparatet. Først 24. mars ble krisesentrene erklært som en samfunnskritisk funksjon.

Les også: Tiltalt for mishandling av to kvinner

I mai meldte Dagbladet at det hadde vært påfallende stille både hos politiet og hos krisesentrene om henvendelser som gjaldt vold i hjemmet. Politiet ser allikevel en tendens til at sakene de får, er mer alvorlige enn før og består av grovere voldsepisoder. Hvordan pandemiens nedstenging vil påvirke voldsstatestikken her i Norge er vanskelig å si.

I Fredrikstad markeres dagen (og kampanjen) med å lyssette Lykkeberget i oransje. Dette er et samarbeid mellom Soroptimistene i Fredrikstad og Borge og Fredrikstad kommune. Det er et flott initiativ for å rette oppmerksomhet på saken.

Men, det bør følges opp av handling. Regjeringen har siden 2007 anbefalt kommunene å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. I fjor høst kunne NKVTS rapportere at i underkant av halvparten av landets kommuner har fulgt oppfordringen og utarbeidet kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. I Fredrikstad er planen forsinket, og skal ikke til behandling før våren 2021. Det er mange år på overtid! Den forrige handlingsplanen gjaldt frem til 2015. Vi trenger at kommunen(e) arbeider målrettet med informasjon, hjelp og forebyggende tiltak. I tillegg trenger krisesentrene landet over stabil finansiering. Vold er et alvorlig samfunns – og folkehelseproblem.

Les også: Villa Lykkeberg lyser oransje i kampen mot familievold (+) 

Rødt har blant annet foreslått å øke politiets, rettsvesenets, NAVs og politikernes kunnskap om vold mot kvinner og om konsekvensene for barn som er vitne til vold, samt gi grundig opplæring av meddommere om hva som er seksuelle overgrep og konsekvenser for ofre og samfunnet. Videre mener vi at det bør etableres et nasjonalt kunnskapssenter knyttet til menns vold mot kvinner, og bygge ut «Alternativ til vold» som et tilbud over hele landet. Vi mener at det er viktig at politiet sikres nok ressurser til å håndheve besøksforbud og at det hovedsakelig skal brukes omvendt voldsalarm.

I år er det nasjonale temaet for markeringen av 25. november «Stopp voldtektene, samtykkelov nå!». Flere partier, Rødt inkludert, har programfestet å skjerpe definisjonen av voldtekt til å gjelde all seksuell omgang uten oppriktig samtykke istedenfor å basere definisjonen av voldtekt på at man aktivt må motsette seg handlingen. En samtykkelov vil gi de som er utsatt for voldtekt bedre rettssikkerhet, og samtidig være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt.

Les også: Mann (44) tiltalt for sovevoldtekt og fotografering av beruset jente (16)

1 av 10 norske kvinner rapporterer at de har vært utsatt for voldtekt – halvparten av disse opplevde voldtekt før fylte 18 år. Samtidig er det en veldig liten andel av anmeldte saker som ender med domfellelse. At så mange kvinner opplever at deres rett til seksuell selvbestemmelse ikke blir respektert, er at alvorlig brudd på menneskerettighetene. Både Danmark og Sverige har innført en samtykkelov allerede og den virker!

Vi håper at dere tenker på hva den oransje lyssettingen av Lykkeberget representerer i tiden mot 10. desember og at dere vil vurdere å skrive under på underskriftskampanjen til Amnesty om å innføre samtykkelov nå! Signer aksjonen her.

Mer fra: Debatt