Debatt

«Strøm, strøm, strøm – den store utfordringen»

Problemene vil tårne seg opp, skriver Hans Omberg.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hans Omberg
Gamle Fredrikstad

Verden står overfor enorme utfordringer i tiårene som kommer. Verdens CO₂-utslipp må kuttes med 45 prosent innen 2030 – og 100 prosent innen 2050 – for å kunne nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Innen dagens nyfødte havner i 30-årene, skal alt netto CO₂-utslipp fjernes. I samme tidsrom øker verdens befolkning kraftig, og hundrevis av millioner løftes ut av fattigdom. Det vil øke energibehovet betydelig.

Det er ingen annen måte å nå dette målet på enn en massiv omlegging av energisektoren fra fossilt til elektrisitet. Ifølge Bloomberg står verdens elektrisitetsproduksjon for 42 prosent av alle CO₂-utslipp, og trolig enda mer av metanutslippene. Tallet vil øke når strøm i framtida må drive transport, varme bygg og holde industrien i gang. Elektrifisering reduserer behov for fossil tre ganger.

Meninger: «Når batterier til 100.000 elbiler må erstattes er ikke alt rosenrødt»

Per i dag er det 987 kinesiske kullkraftverk i drift. De bygger 121 nye, til sammenligning befinner det seg 149 i EU. 95 prosent av sjeldne metaller utvinnes i Kina. 45 prosent av alle de sjeldne metallene fra kun ett sted, gruvedistriktet Bayan Obo i den autonome regionen Indre Mongolia. Problemene vil tårne seg opp, om verden ikke kan finne flere forekomster for å dekke det voksende behovet. Hvor mye kan vi gjenbruke? Det er ikke bare enkelt å velge elektrisk bil.

Debatt: «Det er ingen by i Norge som sitter bedre til i jernbanesaken enn Fredrikstad»

Mer fra: Debatt