Debatt

«Strøm, strøm, strøm – den store utfordringen»

Problemene vil tårne seg opp, skriver Hans Omberg.

HAns Omberg
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hans Omberg
Gamle Fredrikstad

Verden står overfor enorme utfordringer i tiårene som kommer. Verdens CO₂-utslipp må kuttes med 45 prosent innen 2030 – og 100 prosent innen 2050 – for å kunne nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Innen dagens nyfødte havner i 30-årene, skal alt netto CO₂-utslipp fjernes. I samme tidsrom øker verdens befolkning kraftig, og hundrevis av millioner løftes ut av fattigdom. Det vil øke energibehovet betydelig.

Det er ingen annen måte å nå dette målet på enn en massiv omlegging av energisektoren fra fossilt til elektrisitet. Ifølge Bloomberg står verdens elektrisitetsproduksjon for 42 prosent av alle CO₂-utslipp, og trolig enda mer av metanutslippene. Tallet vil øke når strøm i framtida må drive transport, varme bygg og holde industrien i gang. Elektrifisering reduserer behov for fossil tre ganger.

Meninger: «Når batterier til 100.000 elbiler må erstattes er ikke alt rosenrødt»

Per i dag er det 987 kinesiske kullkraftverk i drift. De bygger 121 nye, til sammenligning befinner det seg 149 i EU. 95 prosent av sjeldne metaller utvinnes i Kina. 45 prosent av alle de sjeldne metallene fra kun ett sted, gruvedistriktet Bayan Obo i den autonome regionen Indre Mongolia. Problemene vil tårne seg opp, om verden ikke kan finne flere forekomster for å dekke det voksende behovet. Hvor mye kan vi gjenbruke? Det er ikke bare enkelt å velge elektrisk bil.

Debatt: «Det er ingen by i Norge som sitter bedre til i jernbanesaken enn Fredrikstad»