Demokraten

Solgte elbilen og kjøpte dieseldrevet – Gamlebyen-beboer ga opp ladekampen

Jarle Sundelin fikk avslag på montering av hjemmelader i Gamlebyen. – Dette skal løses, sa MDG-politiker Erik Skauen i april. Sundelin fortviler: – Det skjer jo ingen ting.

To år etter at Jarle Sundelin og hans samboer flyttet fra Oslo til Raadhusgaten 17 i Gamlebyen er ladeutfordringene fortsatt de samme. For snaut ett år siden søkte han om montering av hjemmelader.

– Jeg ga vel egentlig opp

Etter flere purringer kom det korte avslaget fra Fredrikstad kommune, med henvisning til følgende: «Etter forskriftene kan man ikke legge ledning på fortau, og biler kan ikke lades i offentlig gate.»

Sundelin mener selv han hadde en gjennomarbeidet søknad – hvor han både hadde tenkt på hvordan ladeboksen kan skjules i portrommet i en verneverdig bydel, og i tillegg ha en industriell beskyttelse over kabelen når bilen lades.

Jarle Sundelin ønsker å erstatte stikkontakten med en elbillader hjemme i Raadhusgaten 17 i Gamlebyen.

Samboerparet i Gamlebyen hadde to elbiler, helt til for noen uker siden.

– Jeg ga vel egentlig opp, og solgte nylig den ene elbilen. Nå har jeg kjøpt en dieseldrevet bil og går motstrøms, medgir Jarle Sundelin, som fortsetter å lade sin ene elbil i egen strømkontakt.

Selv om Sundelin nå har valgt å kjøpe en fossilt drevet flerbruksbil var egentlig planen å anskaffe en ny elbil. Men trøbbelet med hjemmelading på to elbiler lot seg ikke kombinere i Gamlebyen. Likevel har han fortsatt et håp om sikker lading av samboerparets ene elbil hjemme i Raadhusgaten.

– Nå har vi i alle fall én bil som alltid er kjørbar og trenger ikke bekymre oss for rekkeviddeangst på grunn av mangel på lademuligheter hjemme, avslutter Jarle Sundelin.

Selv om Sundelin nå har valgt å kjøpe en fossilt drevet flerbruksbil var egentlig planen å anskaffe en ny elbil. Men trøbbelet med hjemmelading på to elbiler lot seg ikke kombinere i Gamlebyen.

– Jeg var «litt høy og mørk»

Umiddelbart etter at Dagsavisen Demokraten publiserte saken om Sundelin som fikk avslag på montering av hjemmelader i Gamlebyen, var MDG-politiker Erik Skauen lynrask på ballen. Dette sa han i slutten av april:

– Selvfølgelig skal beboere i Gamlebyen få montere hjemmeladere. Dette skal løses. En plan for hvordan elbileiere i Gamlebyen kan lade sine biler skal på plass før sommeren, sa Skauen.

Hva har skjedd i denne saken, Erik Skauen?

– Vel, jeg skal være den første til å innrømme at jeg var «litt høy og mørk». Men når det er sagt, jeg har jobbet mye med problemstillingen rundt lading for elbileiere i Gamlebyen, svarer Skauen, og fortsetter:

– Ergo er vi ikke i mål, men vi har et arbeid i gang. Tidligere i år fikk vi vedtatt i Kultur og miljøutvalget følgende: «Kommunedirektøren bes vurdere å etablere midlertidige ladeløsninger på egnede arealer, med mål om at disse er operative sommeren 2021. Administrasjonen gis fullmakt til å disponere klimafondet til dette formålet.» Dessverre ble det for kort tid til å etablere midlertidige ladestolper i Gamlebyen, slik jeg foreslo.

I bystyrets møte i juni ble følgende vedtak fattet: «Kommunedirektøren bes utrede hvordan Fredrikstad kommune kan legge til rette for elbillading for beboere som ikke har biloppstillingsplass på egen grunn.»

– I etterkant av disse vedtakene har det blitt jobbet administrativt og politisk for å finne både midlertidige og permanente løsninger på ladeutfordringene, sier Erik Skauen (MDG).

Ladelag i Gamlebyen

Jarle Sundelin ventet lenge på svar rundt montering av hjemmelader. Andre beboere i Gamlebyen med elbil har ikke tilgang til ladestolper innenfor vollene. Hva skjer framover?

– Jeg har nå fått kjennskap til at kommunedirektøren jobber med å få på plass en tilskuddsordning for ladestasjonsetableringer og ladefellesskap – finansiert over kommunens klimafond. Denne saken kommer til behandling tidlig høst. I Gamlebyen er det dialog mellom kommunen, gårdeierforeningen og Forsvarsbygg – målet er å etablere et «ladelag» som skal sikre tilgang til lading for alle beboere i Festningsbyen, svarer Skauen (MDG).

Erik Skauen, Fredrikstad MDG.

– Innen relativt kort tid tror jeg det har kommet på plass gode løsninger for elbileierne i Gamlebyen.

Enn så lenge henvises elbileiere i Gamlebyen til parkeringsplassen ved Heibergskrysset. Her er det to ladestolper i drift. Flere stolper er allerede på plass, forteller Miljøpartiets Erik Skauen:

– Jeg regner med at de nye ladestolpene snart er i drift. Etter å ha lest Dagsavisen Demokratens sak om det mange elbileiere oppfatter som kompliserte regler for lading på Kongsten, har jeg en klar oppfordring: Fredrikstad kommune må ta ansvar, slik at lading kan skje enkelt! Skal vi oppnå målet om utslippsfri persontrafikk innen 2030, kan ikke trøblete elbillading være hindringen.

– Flere og flere kjøper elbil. Både for oss fastboende, men også for tilreisende, er det eneste tilbudet med lading nå to stolper på parkeringsplassen ved krysset Gamlebyveien – Torsnesveien, sier Jarle Sundelin i Gamlebyen.

Mer fra Dagsavisen