Fredrikstad

Kompliserte regler for elbillading på Kongsten

App og parkeringsskive. Parkeringssjef Frode Samuelsen forstår at elbilsjåfører kan bli forvirret.

I utgangspunktet er det gratis parkering av elbil i grønne soner og i fjellanleggene. Parkeringsavgift i gul og rød sone. Men så enkelt er det ikke på alle p-plasser.

Ladebrikke, parkeringsapp og parkeringsskive

Parkeringsplassen ved Heibergskrysset på Østsiden er definert som grønn sone og skal dermed i utgangspunktet være gratis for elbiler. Men informasjonsskiltet forteller noe annet:

«På merkede plasser for ladende motorvogn skal betaling skje i Fredrikstad Parkering-applikasjonen og prisen er kr 10,- pr. time for ladende motorvogn.» Klistrelappen på skiltet viser at prisen har blitt justert.

– Den er satt ned fra 50 til 10 kroner, forteller Frode Samuelsen, virksomhetsleder Parkering og transport i Fredrikstad kommune.

Er man avhengig av å laste ned Fredrikstad Parkering-applikasjonen de fleste steder på kommunale plasser?

– Nei, den gjelder kun for å få ladet.

– På denne plassen betaler man på vanlig måte til strømleverandøren for lading, og parkering via kommunens elektroniske p-app. På skiltet står det også beskrevet bruk av parkeringsskive. Det kan vel ikke være nødvendig når man allerede er registrert i appen?

– Jo, når du skal lade, siden tiden er begrenset til kun tre timer. Dette vil bli digitalisert i løpet av kort tid. Derfor er bruk av parkeringsskive er en overgangsløsning, avslutter parkeringssjef Frode Samuelsen, som legger til at parkeringsskive skal brukes av alle bilister på parkeringsplassen ved Foten badeplass og Gressvik torg.

Bilister som har kontaktet Dagsavisen Demokraten mener skiltingen på parkeringsplassen ved Heibergskrysset skaper flere spørsmål enn svar på hvordan parkering og lading av elbil skal foregå.

«Kart og terreng» for elbillading

Det er ikke kun fritaket med parkeringsavgift for elbiler og kommunens definisjon på grønne soner som er i ubalanse.

Orienterer du deg om kommunale parkeringsplasser på Fredrikstad kommunes nettside defineres parkeringsplassen på Kongsten som grønn sone – trykker du på ikonet elbillading står det ingen pris for parkering – noe som ikke stemmer overens med skilting på stedet.

– En feil som skal bli justert og oppdatert, sier Einar Skavdal Karlsen, trafikkleder parkering i Fredrikstad kommune.

– Det er riktig som påpekt at det i kommunens web-kart er mangelfull info når man trykker på den blå elbilknappen og er på side en. Imidlertid kommer det ytterligere informasjon når man blar seg fram til side to øverst i boksen på venstre side. Dette har jeg bedt om å få justert/forenklet av dem som oppdaterer kartet i kommunen.

I parkeringsappen til Fredrikstad kommune vises riktig informasjon og pris, selv om plassen er definert som grønn sone. Kartet på kommunens nettside mangler opplysninger.

---

Her kan du lade i Fredrikstad

Alle kommunens ladestasjoner er på 16A som gir maks 3,6 kWt.

  • Gressvikbrygga i sentrum: sju ladestasjoner og tilbud om hurtiglading.
  • Apenesfjellet p-hus: Hall 3 har 15 ladestasjoner for elbil og hybridbil. Hall 1 har tilbud om hurtiglading. Lading koster 10 kr. pr. time. Parkering er gratis hvis du har en autoparkavtale for elbil, og du betaler for lading i appen Fredrikstad P.
  • St. Hansfjellet p-hus har 15 ladestasjoner for elbil og hybridbil. Lading koster 10 kr. pr. time. Parkering er gratis hvis du har en autoparkavtale for elbil, og du betaler for lading i appen Fredrikstad P.

Gateparkering i Fredrikstad sentrum er inndelt i tre ulike avgiftssoner: rød, gul og grønn. Fargen er markert på skiltet og på p-automaten.

Parkerer du på avgiftsbelagte plasser på gateplan gjelder disse prisene:

  • Grønn sone: Det er gratis for elektrisk- og hydrogendrevne kjøretøyer. Hybridbiler må betale.
  • Gul og rød sone: Her må du betale for å parkere.

Kilde: Fredrikstad kommune

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: