Nyheter

Jarle (69) mener kommunen går mot strømmen

Gamlebyen-beboer Jarle Sundelin ønsker å installere hjemmelader til elbilen. Nei, sier Fredrikstad kommune.

I halvannet år har Jarle Sundelin og hans samboer bodd i Raadhusgaten 17 i Gamlebyen. Etter å ha flyttet fra Nordstrand i Oslo og til Gamlebyen i Fredrikstad tenkte han tiden var inne for montering av en hjemmelader til bilen, og søknad om plassering av boksen ble sendt til Fredrikstad kommune.

– Det gikk trekvart år og flere purringer før jeg fikk svar, hevder den tidligere ungdomsskolerektoren.

– Må legges til rette for oss som bor her

Bakgrunnen for kommunens avslag er Sundelins behov for å strekke ladekabelen ut av portrommet når den er i bruk. Nå henter han strømmen fra en stikkontakt i portrommet. Planen er å kjøpe en ladebokspakke fra en strømleverandør, for deretter å dekke den svarte boksen til slik at den passer inn i Gamlebyens miljø.

– Jeg tror ikke kommunen behandlet eller «tok stilling» til søknaden. Svaret var i alle fall kort og henviste kun til følgende: «Etter forskriftene kan man ikke legge ledning på fortau, og biler kan ikke lades i offentlig gate», forteller Sundelin til Dagsavisen Demokraten.

I tillegg til å forklare hvordan ladeboksen kan skjules i en verneverdig bydel, foreslår også elbileieren i Gamlebyen å ha en type industriell beskyttelse over kabelen.

– Dette for å unngå at noen snubler, og man enkelt kan trille barnevogner og sykler over kabelen når den er i bruk på kvelds- og nattetid, sier Sundelin, og legger til:

– Etter hva jeg forstår ønsker man at Gamlebyen skal være en levende bydel. Da må også forholdene legges til rette for oss som bor her. En verneverdig bydel i en grønn kommune burde gitt større fokus på miljøvennlige alternativer som for eksempel økt bruk av elbiler.

Jarle Sundelin ønsker å erstatte stikkontakten med en elbillader hjemme i Raadhusgaten 17 i Gamlebyen.

Selger elbilen?

Den tidligere Oslobeboeren lovpriser pensjonisttilværelsen i Gamlebyens unike atmosfære. Bortsett fra forholdene for elbileiere.

– Flere og flere kjøper elbil. Både for oss fastboende, men også for tilreisende, er det eneste tilbudet med lading nå to stolper på parkeringsplassen ved krysset Gamlebyveien – Torsnesveien. Jeg ser også at bensinstasjonen Circle K monterer ladere, men lading på offentlige stolper medfører selvfølgelig en helt annen pris enn å lade privat. Blir det ikke en løsning på ladeutfordringene mine kommer jeg sannsynligvis til å kjøpe en bil med fossilt drivstoff, avslutter Jarle Sundelin, som nylig har investert i familiens elbil nummer II.

Elbilsjåfører som kommer til Gamlebyen har flere muligheter til å parkere gratis - men ingen ladestolper.

Dropper gebyrer

Parkeringssjef i Fredrikstad kommune, Frode Samuelsen, forteller at etaten hans i liten grad vil «henge» seg opp i ladekabler på fortauet. Og utsteder heller ikke gebyrer.

– Ser vi slike ladeløsninger vil vi likevel rapportere bruken til Virksomhet vei i Fredrikstad kommune.

Er det en økende utfordring?

– Ja, dette er det mange henvendelser på, både i Gamlebyen og i boligsonene rundt sentrum som Apenes og Holmen, avslutter parkeringssjefen.

Etatssjef for Bydrift i Fredrikstad kommune, Tor Gustav Hovland, henviser elbileiere til parkeringsplassen ved Heibergskrysset - eller til hurtigladestasjoner på Torp eller i Fredrikstad sentrum for lading.

– Bruk offentlige ladeplasser

Etatssjef for Bydrift i Fredrikstad kommune, Tor Gustav Hovland, forteller at kommunen ikke får mange lignende søknader som Jarle Sundelin har sendt inn.

Hva er ditt råd til Gamlebyen-beboer Sundelin som ikke har mulighet til å få bilen inn i eget portrom?

– Elektrisk Kabel over fortau er ikke tillatt, jf. Lov om vegar (Veglova) § 32. Dette har blant annet med brannsikkerhet å gjøre, og er spesielt viktig med hensyn til trehusbebyggelsen. Nærmeste ladestasjon finnes i Heibergskrysset rett utenfor Gamlebyen. Hurtigladestasjoner finnes på Torp eller i sentrum, svarer etatssjef Hovland.

I Gamlebyen er det ingen elbilladere, planlegges dette?

– Ikke per i dag.

Parkeringssjef Frode Samuelsen opplever at etaten ser flere og flere som strekker ladekabel ut i gata. Han nevner i tillegg til Gamlebyen også Holmen og Apenesfjellet. Hvilke løsninger jobber kommunen med for elbileiere som ikke kan parkere på egen grunn?

– Vi henviser til offentlige ladeplasser, avslutter Tor Hovland, etatssjef for Bydrift i Fredrikstad kommune.

Tidligere Oslobeboer, Jarle Sundelin,  lovpriser pensjonisttilværelsen i Gamlebyens unike atmosfære. Bortsett fra forholdene for elbileiere.

Nyeste fra Dagsavisen.no: