Debatt

Fredrikstad må få på plass flere elbilladere

To alternativer som kan etableres omgående er provisoriske ladestolper og ladehengere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hittil i år har elbilsalget stått for ca. 56 prosent av nybilsalget. Selv om dette er gledelig og et bevis på at norsk elbilpolitikk fungerer går det dessverre ikke fort nok jevnfør målsettinger som er vedtatt på Stortinget. Flere bør velge elbil neste gang de skal bytte bil hvis vi skal nå nasjonale målsettinger.

Et godt utbygd lade-nettverk er en faktor som er avgjørende for mange når de skal bytte til elbil. Det må være enkelt å lade både der man bor, når man er på tur og når man skal på lengre ferie.

Mange kan lade på egen eiendom i hverdagen. Men noen innbyggere som ikke kan lade på egen tomt, som Jarle Sundelin i Gamlebyen, samt besøkende og ferierende, har utfordringer med å få ladet i Fredrikstad. Her trengs det hastetiltak og en langsiktig plan for hvordan ladeinfrastrukturen bør utvikles de nærmeste åra. Målsettingen må være at elbilen oppleves som enkel å bruke for alle.

Det må bli attraktivt og trygt å komme på besøk til Fredrikstad med elbil.

—  Erik Skauen, MDG Fredrikstad

Vi må snarest se på midlertidige løsninger fordi vi står foran en sommer som med stor sannsynlighet vil bli preget av Norgesferie for de fleste av oss. Og besøkende trenger vi. Etter en særdeles amputert vinter for hotellene, kafeen, restaurantene og andre besøksnæringer håper vi på fulle hus nå i sommerhalvåret. Dette er bra for sysselsettingen, de næringsdrivende og for kommunen.

Flere av dem som kommer til oss i år, kommer i elbil. Derfor må vi få på plass flere midlertidige ladepunkter. Det må bli attraktivt og trygt å komme på besøk til Fredrikstad med elbil. Besøkende bør ha visshet om at dersom de skal til Gamlebyen, får de ladet mens de koser seg rundt i festningsbyen, eller at de kan lade mens de drar og bader på eksempelvis Kongsten, eller ut på Foten i Onsøy. Og den samme tryggheten må også alle våre innbyggere ha, når de velger å gå til innkjøp av elbil.

To alternativer som kan etableres omgående er provisoriske ladestolper og ladehengere. Sistnevnte ladeinstallasjon ble benyttet med stort hell i Lofoten sommeren 2020. Her sponset strømselskapet hengeren og energien, slik at brukerne fikk ladet mens de var på ferie. Dette er kanskje noe for Norgesnett eller Smart Energi? Tenk dere en ladehenger eller provisoriske ladestolper stående på Foten i sommer som kan benyttes av besøkende mens de er ute å bader! Eller at det settes opp i eller utenfor Gamlebyen slik at besøkende kan lade mens de nyter en god salat eller fiskesuppe! De samme laderne bør selvfølgelig også være tilgjengelig for beboere uten egen lademulighet. Det eneste som må være på plass er tilgjengelig areal og strøm, og det er det jo mange steder i nærheten av der folk ferdes.

Dette mener vi i De Grønne er tilpasninger som vil bidra til verdiskaping i kommunen vår, samtidig som vi legger til rette for den grønne omstillingen som vi skal gjennom. Så her må vi jobbe langsiktig og kortsiktig samtidig.

– Dette skal løses. En plan for hvordan elbileiere i Gamlebyen kan lade sine biler skal på plass før sommeren, sier Erik Skauen (MDG).

Mer fra: Debatt