Demokraten

Flere barn sykler eller går til skolen

64 prosent av barn i alderen 5-13 år går eller sykler til skolen, viser tall fra Barnas reisevaneundersøkelse 2020. Det er en liten økning fra 2013/2014.

Reisevaneundersøkelsen fra Statens vegvesen er en del av kunnskapsgrunnlaget for Barnas transportplan og tar for seg barn i alderen 5-13 år sin reise til og fra skolen og fritidsaktiviteter.

– Målet er at 80 prosent av alle barn skal gå eller sykle til skolen, sier sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen.

I Nasjonal transportplan for 2022 til 2033, som ble lagt fram forrige uke, er det satt av 500 millioner kroner til tiltak som skal bedre trafikksikkerheten for barn og unge de neste seks årene.

Nær 64 prosent av barna i undersøkelsen gikk eller syklet til skolen i 2020. Det er en økning fra 2013/14, da 61 prosent gikk eller syklet til skolen.

– Det er også slik at 8-9 prosent får offentlig skoleskyss på grunn av lang skolevei. Av dem som ikke får slik skoleskyss, er det 70 prosent som går eller sykler til skolen, forteller Kleven.

Når det gjelder fritidsaktiviteter, er bil den vanligste reisemåten til alle former for organisert aktivitet. Tallene viser også at barn som deltar i organiserte aktiviteter, var synkende i 2020. Årsaken kan være koronapandemien, ifølge Statens vegvesen.

(©NTB)

Mer fra Dagsavisen