Vi må lære av andres feil

For at politiet skal forebygge kriminalitet, er det essensielt at de kan bygge relasjoner over tid.

Politiet uttaler i Aftenposten 29. mai at de vil legge ned lokale politistasjoner i Oslo og bygge en storstasjon som skal dekke alle de østlige bydelene.

Byrådsleder Raymond Johansen følger på og sier det ikke er viktig hvor en politistasjon ligger.

I Søndre Nordstrand MDG er vi mildt sagt skeptiske til dette, og mener at vi heller bør gå i motsatt retning: Vi bør få flere desentraliserte politistasjoner- og poster, ikke færre.

Forslaget om å opprette en stor politistasjon er, dessverre, i tråd med den generelle utviklingen vi har sett i politiet de siste årene. På mange måter er det en mini-versjon av den store politireformen, som misvisende har fått navnet «nærpolitireformen»: Færre og større enheter, langt fra publikum i stedet for flere små.

Det har allerede kommet mange evalueringer av politireformen, og de er entydige. 

Les også: Politimeldingen: – Jeg tror regjeringen rett og slett ikke forstår virkeligheten der ute

Reformen har gitt oss et dårligere politi på omtrent alle måter. Hvorfor skal vi, med fasit i hånd, gjenskape dette i Oslo? Er det ikke klokt å lære også av andres feil?

Å skape bærekraftige lokalsamfunn avhenger av mye. Som mennesker møter vi en rekke systemer som påvirker hverandre gjensidig, og det er avgjørende at det er tillit på tvers av og på innsiden av de systemene.

Utenforskap kan arte seg på mange måter, men felles er det at det er mistillit til og lite samhandling med viktige system. Det bidrar ikke til innenforskap å ikke stole på politi, lærere og andre voksne. Altfor ofte tenker de ulike systemene godt, men for smått.

Derfor må de være nærmere hverandre og oss.

De må samarbeide mer og være bedre koordinert. Slik får man oversikt av. Plassering av politistasjoner har absolutt noe å si i den sammenheng.

Politiets tilstedeværelse er særdeles viktig for å forebygge kriminalitet –men det kan også generere mer kriminalitet, hvis det foregår på feil måte. Det kan for eksempel skje ved at folk feilaktig blir stemplet, og at det slik oppstår selvoppfyllende profetier. Disse mekanismene er godt beskrevet i forskningen.

For at politiets nærvær skal forebygge kriminalitet, er det essensielt at politiet kan bygge relasjoner over tid.

Slik kan de vite hvem det er viktig å stoppe, og hvem som ikke skal stoppes. Det er også viktig at man kan få tak i politiet veldig fort hvis noe skjer. Det må derfor være et politi som har god kontakt med ungdom og voksne, og oversikt over hva som foregår. De må ha en positiv tilstedeværelse når de kan, og være strenge når de må. Den beste, og enkleste, måten å få til det er å ha lokale politistasjoner.

For å illustrere: da det var lokal politistasjon på Holmlia hadde folk tillit til politiet, og kjente de som jobbet der.

Det gjorde at folk tok kontakt og slo av en prat. I dag har jeg hørt og sett at politiet ofte kommer både til Holmlia og Mortensrud i bilene sine. Lokale ungdommer opplever at politiet i liten grad klarer å bygge relasjoner, når de kommer og drar på denne måten.

Les også: Politiet bruker lenger tid på å rykke ut etter politireformen: – Beviser at reformen er en fiasko

De fleste politifolk har nok likevel et ønske om å bygge gode relasjoner, men organiseringen av politiet i dag gjør det vanskelig. Dette svekker politiets arbeid. Et lokalt politi er derfor et smart og nødvendig tiltak.

Søndre Nordstrand MDG fikk på årsmøtet i Oslo MDG gjennomslag for at vi skal kjempe for lokal politistasjon på Søndre Nordstrand. I retrospekt kan jeg se at vi ikke tenkte stort nok i februar.

Vi burde gått inn for at de fleste bydeler utenfor sentrum fikk sin egen lokale politistasjon.

Jeg mener også man bør se på muligheter for å opprette tjenesteboliger for politifolk som gjerne vil jobbe i bydelene sine. Slik vil de også få kjennskap og eierskap til det området de er satt til å være politi i. Rent psykologisk er dette svært viktig. Vi har en større tendens til å stole på dem vi oppfatter som medlem av vår egen gruppe, og mindre tendens til å stole på dem vi oppfatter som utenfor.

Jeg håper alle gode krefter nå vil jobbe for at politiets forslag ikke bare blir reversert, men at utviklingen snus.

Jeg ønsker meg mange flere desentraliserte politienheter med en konstant og trygg tilstedeværelse på steder som Mortensrud, Stovner og Holmlia. Når vi skal organisere politiet bør vi tenke så helhetlig som mulig, slik at vi får til trygge, bærekraftige lokalsamfunn. Vi bør også benytte oss av den best tilgjengelige informasjonen vi har og erkjenne det når vi har tatt feil.

PS! Du leser nå en åpen artikkel fra Dagsavisen. For å få tilgang til alt innhold, se våre abonnementstilbud her.