Studentenes beste venn?

Det er valgkamp i luften. Statsministerkandidater bruser med fjærene og regjeringsalternativer sjongleres.

Innlegget er skrevet sammen med Tone Vesterhus, leder Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Men nasjonale politikere står ikke alene i ringen når de aller viktigste politiske spørsmål avgjøres. Kommunens makt og myndighet i boligpolitikken er i tungvektsklassen. Bård Folke Fredriksen, Oslos byutviklingsråd, har det politiske ansvaret for at Oslo har en god og helhetlig byutvikling.

10.000 flytter til Oslo hvert år, og innflyttingstakten øker i rasende fart. Gruppen med flest studenter (19–29 år) øker hvert år frem til 2019, og i dag er cirka 62.000 studenter del av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Antallet internasjonale studenter, de mest sårbare i boligmarkedet, skyter i været. Over 4.000 søkte om studentbolig høsten 2012, de aller, aller færreste fikk. SiO prøver å skaffe studentene et trygt, rimelig og relativt studie- eller sentrumsnært tak over hodet. Altså, Oslo må møte en befolkningseksplosjon med hovedansvaret for en helhetlig byutvikling, mens SiO prøver å skaffe studentene et tak over hodet. Kan vi samarbeide?

Studentene tigger ikke gratis tomt. Men vi inviterer Oslo kommune til å sammen sette oss ned med kart og blyant. Hvordan kan vi bygge studentboliger og utvikle byen på samme tid? Og hvor? Boligbygging er ofte et politisk tornekratt, og SiO og Oslo kommune må møte utfordringer som skeptiske naboer med frykt for utagerende studentfester eller tap av utsikt, krav til utearealer, krav om parkeringsplasser (de færreste studenter har bil) og så videre. Smarte løsninger finnes, og Oslos politikere vet like godt som oss at politikk, det er å ville.

Flere studentboliger gjør det lettere å være student, men er også en boligpolitisk prioritering av oslofolk flest. Rimelige og midlertidige mikroboliger kjøler ned både leie- og eiemarkedet i byen. Dessverre ser det ut til at cirka 500 studentboliger i Bjørvika kan gå i vasken fordi betingelsene for utbygging er risikofylte og vil gjøre at hyblene bikker 10.000 i månedsleie. Skjer så, vil Fjordbyen bli langt fattigere, og Venstre kan se ut til å lide tap i en prestisjesak som bystyret har stilt seg bak.

Samskipnaden har i løpet av sine 74 år blitt et av de største boligselskapene i Oslo. Den har vist seg som en robust boligutbygger og drifter, i samarbeid med smidige entreprenører og arkitekter. SiO har som mål å bygge 4.000 nye studentboliger frem til 2020. I Bjørvika, på Tøyen, i lokalene til Sogn videregående skole, på St. Hanshaugen. 5. februar tar SiO første spadetak for 160 nye studentboliger i Trondheimsveien, til glede for studenter og byen.

De 4.000 nye studentboligene som skal komme, vil være med på å definere og utvikle byen. Oslo kommune må kunne sette krav til SiOs boligprosjekter og SiO som samarbeidspartner. Men et slikt samarbeid bygger på politisk vilje til studentboligbygging, ikke et forhold hvor den ene part viser motvillig og pliktskyldig interesse. Å være «best friends forever» betyr å være altoppslukende interessert i hverandre og ville hverandre vel. Så, vi både vil og må være din BFF, Bård Folke Fredriksen. Vil du være vår?