Solidaritetsarbeid i polariseringens tid

I morgen er det Operasjon Dagsverk, der norske skoleelever legger ned et dagsverk for å hjelpe ungdom i vanskeligstilte land. Det er det ikke alle som liker.

Operasjon Dagsverk er organisert av ungdom. For min del var organisasjonsarbeidet i Distriktskomiteen for OD i Troms mitt første møte med politikk og samfunnsengasjement. For mange er det et springbrett inn i det å engasjere seg for andre enn seg selv. 


I dag jobber jeg som skuespiller og regissør. I 2014 var jeg med å lage en forestilling som heter Konflikten. Den tar for seg konflikten mellom Israelere og Palestinere, forsøksvis så objektivt som overhodet mulig. Forestillingen er skrevet for unge mennesker, nettopp så de kan lære om både Midtøsten spesielt og konflikthåndtering generelt, og forhåpentligvis gå ut av teatersalen med et ønske om å finne ut mer. Forestillingen spiller jeg fortsatt, på skoleturneer rundt om i landet. Jeg tror den er det viktigste jeg har vært med på å skape. Og jeg kan med stor trygghet si at den ikke hadde eksistert hadde det ikke vært for Operasjon Dagsverk. Det var på OD jeg skjønte at et lite bidrag kan gjøre en forskjell. 


Derfor smerter det meg stort at årets OD-dag har blitt forsøkt sabotert av organisasjonen med det, i denne sammenhengen, smått ironiske navnet “Med Israel for Fred” (MIFF). Organisasjonen har i oppløpet til årets OD-dag rykket inn helsiders annonser i blant annet Dagsavisen, der de oppfordrer til boikott av årets aksjon. Årets midler går nemlig til traumebehandling, likestillingstiltak og utdanning for palestinske ungdommer. Dette blir for mye for MIFF, og de ønsker det stoppet. Det kan virke som de delvis har lykkes, når det nå viser seg at færre skoler enn før er påmeldte til årets aksjon. At MIFF bruker tid, krefter og penger på å sabotere noe av det beste og vakreste som kommer ut av norsk skoleungdom, det skal jeg la ligge i denne teksten. For det har andre skrevet godt og grundig om allerede (blant annet Egon Holstad i iTromsø den 26. oktober). 


La meg heller si dette: Å snakke objektivt om Midtøsten er tilnærmet umulig. Det har jeg fått ta og føle på selv. Da vi lagde forestillingen Konflikten var det likevel nettopp dette vi forsøkte. Vi ville lage noe som kunne snakke for og til mennesker på begge sider av muren. Noe som kunne humanisere dem. Vi har hatt besøk av Israels ambassadør i salen. Palestinske politiske aktivister likeså. Begge kom til meg etterpå og fortalte at de likte det de hørte. I mine mest naive øyeblikk tenker jeg; det er da noe.


Jeg mener Operasjon Dagsverk har fått til det samme. På nett har de publisert en tekst om Midtøstenkonfliktens historiske bakteppe, som er kanskje den mest objektive framstillingene jeg har lest. Her er det helt åpenbart noen som har lagt seg i selene for nettopp å ikke dras ned i den polariserende suppa som MIFF nå har kokt i hop. MIFF forsøker etter beste evne å delegitimere blant annet ODs infomateriell. Arbeidet MIFF har lagt ned i dette er for omfattende for å dissekere i denne teksten, men her er et talende eksempel: I annonsen de har rykket inn i en rekke aviser, henger de ut en 12 år gammel palestinsk jente som OD har brukt i en informasjonsfilm. MIFF har ettergått slektningene hennes og funnet fram til noen hatske utsagn fra flere år tilbake og det de mener er anti-isralaelsk retorikk. Kjære MIFF, dette er en voldelig konflikt. Og dette vet dere, hvis noen. Omtrent alle mennesker som bor og lever på Vestbredden, på Gaza og i Israel er påvirket av den. Mange har sagt og gjort både det ene og det andre. På hvilken måte delegitimerer det norske skoleelevers bidrag til humanitært arbeid for ungdom i Palestina? Deres bidrag til utdanning? Deres ønske om likestillingstiltak? Hva taper egentlig MIFF og Israel på at palestinsk ungdom lærer om likestilling? 


Så kjære Conrad Myrland, leder i MIFF. Unnskyld nordnorsken; Hva i faen er det du holder på med? Ser du ikke at dette er et positivt bidrag - også for de som først og fremst er opptatt av sikkerhet og fred for Israelske borgere? 


Min oppfordring til deg, Conrad, er følgende: Fortell meg og skoleelevene i Norges land hvordan de kan bidra til traumebehandling, utdanning og likestillingstiltak for palestinsk ungdom på en måte som behager deg. Og i mellomtiden; God OD-dag i morgen, dere flotte norske skoleelever som gir et dagsverk for å hjelpe ungdom som ikke har de samme mulighetene som dere selv - uansett hvilket land de måtte bo i.