Stortinget må granske

Historiene som nå kommer fram understreker med et grusomt alvor at både systemet og enkeltpersoner må stilles til ansvar.

Nav-skandalen handler om en systemsvikt som involverer både politi, rettsvesen og forvalting. Det er begått flere titall justismord. Med fasit i hånd er det ubegripelig at denne grove feilbehandlingen kunne pågå så lenge.

Arbeids- og administrasjonsminister Anniken Hauglie sier hun vil ta initiativ til en ekstern gransking. Det er greit nok og skulle bare mangle. Men det holder ikke at gjennomgangen av denne skandalen skal skje i departementets regi.

Stortinget må ta styringen av den videre oppfølgingen og sørge for en bred gransking. Som et minimum må kontroll- og konstitusjonskomiteen åpne en sak. Det er likevel tvilsomt om det vil være tilstrekkelig.

For å få belyst denne saken skikkelig, mener vi det vil være riktig at Stortinget selv oppnevner en spesialkommisjon for å granske alle sider av Nav-skandalen.

Det som har skjedd, er til stor skade for den alminnelige rettsoppfatning og velgernes tillit til stats- og rettsapparatet. Det vil kreve et enormt arbeid å gjenopprette den tilliten, hvis det i det hele tatt lar seg gjøre.

En slik løsning er blitt valgt tidligere, blant annet da Stortinget satte ned Lund-kommisjonen for å granske de hemmelige tjenestenes overgrep mot norske borgere, og da Stortinget gransket triksing og juks med den gullkantede stortingspensjonen.

Historiene som nå kommer fram, om uskyldige mennesker som er blitt fengslet, psykisk syke som er blitt gjeldsslaver og et myndighetsapparat som har oversett eller ikke forstått de feilene som er blitt oppdaget, understreker med et grusomt alvor at både systemet og enkeltpersoner må stilles til ansvar – og at vi er nødt til å forsikre oss om at noe sånt ikke skjer igjen.